Mag je alles doorvertellen als je niet gebonden bent door het beroepsgeheim ?

Neen.

Als je geen beroepsgeheim hebt, betekent dat niet dat je alles aan iedereen mag doorvertellen.

Er bestaat een discretieplicht, van toepassing op bepaalde beroepen die geen beroepsgeheim hebben of op informatie die niet onder het beroepsgeheim valt.

De discretieplicht is bijvoorbeeld voorzien voor leerkrachten, schooldirecteuren, …

In de praktijk komt dat op hetzelfde neer: je moet de informatie geheimhouden.

Het verschil zit in de gevolgen wanneer je de regel zou schenden:

Gevolgen

Beroepsgeheim

Discretieplicht

Strafrechtelijke (gevangenisstraf en geldboete)

X

 

Procedurele  (ongeldigheid van vervolging of bewijzen)

X

 

Burgerrechtelijke (aansprakelijkheid)

X

X

Arbeidsrechtelijke/statutaire (ontslag, verwittiging, enz.)

X

X

Deontologische (tuchtmaatregel, enz.)

X

(X)

Morele (verlies van vertrouwen, gevoel van verraad, enz.)

X

X

 

Het is daarnaast ook mogelijk dat er een specifieke geheimhoudingsplicht in je deontologische code, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst staat. Als je die niet respecteert, kan je een sanctie krijgen.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home