Indien jullie zelf kiezen om met een bemiddelaar te werken, een vrijwillige bemiddeling, dan nemen jullie zelf contact op met een bemiddelaar naar keuze.

De contactgegevens van erkende bemiddelaars vind je op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

Jullie maken rechtstreeks met de bemiddelaar een afspraak die voor jullie alle drie past.

Wanneer de rechter jullie doorverwijst naar bemiddeling, de gerechtelijke bemiddeling, dan duidt de rechter een bemiddelaar aan die op de hoogte wordt gebracht. De bemiddelaar zal met jullie contact opnemen om een afspraak te maken.

 1. Tijdens het eerste overleg legt de bemiddelaar uit wat zijn rol is en wat de basisregels zijn van de bemiddeling, onder andere:
 • een bemiddelaar is meerzijdig partijdig (vertegenwoordigt niet de belangen van één van beide);
 • wat besproken wordt bij de bemiddelaar is vertrouwelijk en kan niet tegen mekaar gebruikt worden;
 • een bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim;
 • bemiddeling is vrijwillig, elk van beiden kan het stopzetten;
 • ...
 1. Jullie bepalen samen met de bemiddelaar waarover jullie afspraken willen maken, bijvoorbeeld:
 • de verblijfsregeling van de kinderen;
 • de vereffening-verdeling van jullie goederen;
 • wat er met het huis waarin jullie samen woonden, gaat gebeuren;
 • het bedrag van de onderhoudsbijdrage;
 • ...
 1. Je stelt een planning op voor de volgende afspraken en maakt een aantal praktische afspraken, bijvoorbeeld hoeveel de bemiddeling ongeveer kost en hoe de betaling zal verlopen, ...
   
 2. Je tekent bij het begin een bemiddelingsovereenkomst. Dat is een schriftelijk overeenkomst waarin partijen zeggen dat ze samen een bemiddeling willen aangaan en dat ze akkoord zijn met de bemiddelingsprincipes. De overeenkomst bevat een datum en de handtekening van de partijen en de bemiddelaar.
   
 3. Een overleg bij een bemiddelaar duurt gemiddeld 1 à 1,5 uur. Hoeveel overlegmomenten er zijn, hangt af van de situatie. Reken op 6 tot 12 overlegmomenten, verspreid over enkele maanden.
   
 4. Een bemiddelaar kan je alle juridische informatie geven die je nodig hebt om zelf een weloverwogen beslissing te nemen. Een bemiddelaar beslist niet in jouw plaats.
  Voor zeer specifieke materies zoals bijvoorbeeld fiscaliteit zullen sommige bemiddelaars verwijzen naar een externe specialist. Het is mogelijk om tijdens de bemiddelingsperiode een advocaat, jurist of andere professional te raadplegen om de juridische, fiscale, financiële en persoonlijke gevolgen van je beslissingen na te gaan.
   
 5. Komen jullie tot een akkoord, dan stelt de bemiddelaar een ontwerp van een overeenkomst op en vraagt aan beiden om die te ondertekenen. Het is mogelijk om een deel van de afspraken te ondertekenen, wanneer je maar akkoord bent met een aantal afspraken die erin staan. De elementen waar jullie nog geen akkoord over bereiken, kunnen ofwel opnieuw met de bemiddelaar bekeken worden ofwel aan de rechter worden voorgelegd.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant