• Als niemand het initiatief neemt om de begrafenis te organiseren, dan doet de gemeente dat.

De bevoegde gemeente is die waar de overledene:

  •  was ingeschreven in het bevolkingsregister (of vreemdelingenregister of wachtregister);
  • overleden is, als hij in geen enkele gemeente was ingeschreven.

In principe wordt de begrafenis betaald met het geld van de erfenis. Als er niet voldoende middelen zijn om de begrafenis te betalen en als er geen erfgenamen zijn, dan betaalt de gemeente.
De gemeente kan het OCMW contacteren om na te gaan of de overledene echt en definitief onvermogend was.

In dat geval organiseert de gemeente een OCMW-begrafenis.

Als de overledene een wilsverklaring had opgesteld, dan moet de gemeente die respecteren, als dat geen onvoorziene kosten meebrengt.

De gemeente komt niet tussen voor een religieuze ceremonie.

Opgelet: als de gemeente een OCMW-begrafenis organiseert en een erfgenaam aanvaardt daarna de erfenis, dan kan de gemeente de kosten van de begrafenis terugvragen aan de erfgenaam.

 

  • Als de overledene onder bewindvoering stond (gerechtelijke bescherming):

De taak van de bewindvoerder stopt op het moment dat de beschermde persoon overlijdt. De bewindvoerder moet de begrafenis in principe niet meer organiseren.

Maar, als niemand initiatief neemt om een begrafenis te regelen, dan kan de bewindvoerder aan de vrederechter vragen om zijn opdracht met 6 maanden te verlengen. Op die manier kan hij de begrafenis bestellen en de kosten betalen met het geld van de beschermde persoon.

Meer informatie over bewindvoering vind je onder ‘Gerechtelijke bescherming (bewind)’.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant