De kamer voor minnelijke schikking is een afdeling van de familierechtbank. Bij de kamer voor minnelijke schikking kunnen partijen hun conflict oplossen via overleg en onderhandelingen.  

De kamer voor minnelijke schikking is bevoegd voor familiale conflicten, zoals:  

  • Feitelijke scheiding en echtscheiding; 
  • Ouderlijk gezag en verblijfsregeling van minderjarige kinderen; 
  • Onderhoudsbijdragen; 
  • Erfenissen;  
  • Enz. 

De rechter van de kamer voor minnelijke schikking is speciaal opgeleid om te bemiddelen bij een familiaal conflict. 

Als je aanvoelt dat je tot een akkoord kan komen met je tegenpartij, maar jullie zijn het niet op alle punten met elkaar eens, kunnen jullie aan de rechter bij de kamer voor minnelijke schikking vragen om jullie daarbij te helpen. Als je tot een akkoord komt, maakt de rechter daarvan een proces-verbaal op, dat dezelfde waarde heeft als een vonnis.

Zelfs als er al een procedure voor de 'gewone' rechtbank loopt, kan je naar de kamer voor minnelijke schikking gaan.

Een procedure bij de kamer voor minnelijke schikking is gratis.  

Er is minder tijd en ruimte voor uitgebreide onderhandelingen dan bij bemiddeling.  

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant