Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging met een Unieburger?

Voor je verder leest

Deze fiche is enkel geldig voor personen van buiten de Europese Unie.

Ben je zelf een Unieburger, dan verloopt de procedure voor gezinshereniging anders.

Er zijn in principe geen financiële voorwaarden waaraan de Unieburger moet voldoen als zijn gezinsleden bij hem/haar komen wonen in België. 

Opgelet! Er zijn uitzonderingen. De Unieburger moet bewijzen dat hij/zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om zichzelf en zijn familie te onderhouden in de volgende situaties:

  • De Unieburger is in België is ingeschreven als persoon die over voldoende bestaansmiddelen beschikt: als hij zijn/haar partner of echtgenoot naar België wil laten komen moet hij aantonen dat zijn inkomsten minstens evenhoog zijn als het leefloon. 
     
  • De Unieburger wil een gezinslid naar België laten komen dat financieel ten laste is, bijvoorbeeld een kind ouder dan 21 jaar, een ouder.
    Het volstaat dan dat het inkomen van de Unieburger die al in België woont, voldoende is om niet ten laste te komen van de Belgische staat of de  sociale bijstand
    Bij gezinshereniging met een Belg of een vreemdeling van buiten de Europese Unie is dat anders: zij moeten 120% van het leefloon verdienen.
    De Unieburger moet daarnaast ook een ziekteverzekering hebben voor zichzelf, waar je je als partner of echtgenoot bij kan aansluiten.

 

De Unieburger en het gezinslid moeten samenwonen in België. In bepaalde situaties woont het gezin niet samen, dat is geen probleem als er een gezinsband is.
Voor echtgenoten en partners wordt die voorwaarde van het samenwonen strenger gecontroleerd dan voor gezinshereniging met kinderen, waar emotionele en materiële banden volstaan. 
Meer informatie vind je op de website van de ‘Dienst Vreemdelingenzaken’.

Opgelet! Als een Unieburger die nog niet lang in België verblijft hulp krijgt van het OCMW, loop die het risico dat zijn/haar verblijfskaart en ook die van de gezinsleden wordt ingetrokken.
Meer informatie vind je op de fiche ‘Wat als de gezinshereniging wordt geweigerd of ingetrokken?’.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home