Voor je verder leest

Als je een verblijfsvergunning wil krijgen in België, moet je dat in principe aanvragen op de ambassade of het consulaat van België in je land van herkomst. 

In ‘buitengewone omstandigheden’ mag je de aanvraag ook indienen als je al in België verblijft. 

Dat heet een ‘humanitaire regularisatie’ of een ‘procedure 9bis’. 

De wet geeft geen voorwaarden waaraan je moet voldoen om humanitaire regularisatie te krijgen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is heel vrij om te beslissen wie en in welke omstandigheden in aanmerking komt voor regularisatie

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) doet een dubbel onderzoek:  

1. Is je aanvraag ontvankelijk?  

 • Bij je aanvraag tot regularisatie moet je een aantal documenten toevoegen: kopie van je paspoort, het bewijs dat je de administratieve bijdrage hebt betaald, dat je een adres hebt in België, enz.  

Meer informatie vind je op de fiche ‘Hoe dien je een aanvraag tot humanitaire regularisatie in?'.    

 • Daarnaast moet je uitleggen wat de ‘buitengewone omstandigheden’ zijn waardoor je de aanvraag in België indient in plaats van in je land van herkomst.   

Welke buitengewone omstandigheden aanvaardt de DVZ? 

Dat is moeilijk te voorspellen, want er staat geen opsomming of definitie in de wet.

 • De wet zegt wel waarmee geen rekening wordt gehouden:

  • feiten die je in je vraag om internationale bescherming hebt ingeroepen, als die procedure is geweigerd (feiten los van asiel); 
  • feiten die je tijdens je vraag om internationale bescherming had kunnen inroepen (als je ze op dat ogenblik al wist); 
  • feiten die je hebt ingeroepen tijdens een eerdere aanvraag om humanitaire regularisatie;
  • medische elementen die je in het kader van een aanvraag om medische regularisatie zou moeten indienen.
    
 • Volgende situaties zijn volgens de DVZ alvast geen uitzonderlijke omstandigheden

  • kinderen die naar school gaan;
  • geen geld om te reizen;
  • geen huis of plek meer om te verblijven in je land van herkomst
  • enz.

2. Is je aanvraag gegrond?  

Ook over de gegrondheid zijn er geen vaste regels in de wet. Er is geen recht op humanitaire regularisatie. De DVZ heeft een ruime beoordelingsbevoegheid.   

Het feit dat je hier al lang bent, dat je asielprocedure al vele jaren aansleept, dat je goed geïntegreerd bent, dat je familie hier legaal woont … kan, maar hoeft niet aanvaard te worden als een reden om je te regulariseren. 

Als de DVZ de aanvraag weigert moet hij wel duidelijk motiveren en uitleggen waarom er een negatieve beslissing is genomen.  Daardoor kan je te weten komen met welke argumenten de DVZ geen rekening houdt in de aanvragen van andere personen.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant