Ja.

Via de gemeente

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand een materiële vergissing heeft gemaakt, dan is de procedure eenvoudig en gratis.

Bijvoorbeeld: een schrijffout in de familienaam van je kind: Vandenberghe in plaats van Van Den Berghe.Je neemt daarvoor contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte werd opgemaakt.

Je moet officiële documenten voorleggen die aantonen dat de ambtenaar een materiële vergissing heeft gemaakt, bijvoorbeeld:

  • de geboorteakte van de ouder van het kind, met daarin de correcte familienaam (de ambtenaar vraagt die op in de DABS);
  • andere officiële documenten je zelf kan aanbrengen, bijvoorbeeld: de identiteitskaart van de ouder van het kind met daarop de correcte familienaam
  • het geboorteattest van het ziekenhuis of de vroedvrouw.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand de materiële fout is toegeeft,dan verbetert hij de familienaam of de voornaam. De DABS en het rijksregister worden aangepast.

De ambtenaar verwittigt de procureur des Konings.De procedure is gratis.

Via de familierechtbank

Als de situatie complexer is en het niet om een louter materiële vergissing gaat, dan kan je aan de familierechtbank vragen om de familienaam of de voornaam van je kind in de geboorteakte te verbeteren.

De kosten van de procedure en de kosten van een advocaat als je die hebt, betaal je doorgaans zelf.De ambtenaar kan ook zelf het initiatief nemen en de vraag doorsturen naar de familierechtbank.

In sommige situaties start de procureur des Konings de procedure op, bijvoorbeeld: als binnen 1 gezin 2 kinderen dezelfde voornaam krijgen.

De familierechter beslist om de familienaam of de voornaam te veranderen op grond van je argumenten en de documenten die je toevoegt aan je verzoekschrift. De procureur des Konings geeft advies.Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan verbetert de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte van het kind. De DABS en het rijksregister worden aangepast.

 

 

Staat de fout in meerdere documenten, dan is de ambtenaar van de burgerlijke stand wettelijk verplicht ook de andere akten te verbeteren. Zijn er akten bij van een andere gemeente, dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn collega verwittigen en hem vragen om de verbetering uit te voeren.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant