Woordenlijst

a

Er staan 85 woorden in de woordenlijst

aanslagbiljet Document dat je krijgt van de belastingen na je aangifte. Het vermeldt je inkomsten en de berekening van je belastingen. Tot slot staat er hoeveel je moet bijbetalen of terugkrijgen.
adviserend geneesheer Een arts die controleert of je voldoet aan de voorwaarden om een vergoeding te krijgen van het ziekenfonds of een verzekeringsmaatschappij.
antwoordconclusie in een antwoordconclusie geeft een partij een antwoord op de argumenten van de tegenpartij in een conclusie
apostille een vereenvoudigde vorm van legalisatie die geldt tussen sommige landen. Hun documenten kunnen zo gemakkelijker in een ander land worden gebruikt.
arbeidsgeneesheer Een arts die de gezondheid en het welzijn van de werknemers in een bedrijf bewaakt. Zijn/haar taak is preventief. Daarnaast beslist de arbeidsgeneesheer over de mogelijkheid tot re-integratie van een zieke werknemer.