Wat kost een bewindvoerder je?

Alles hangt ervan af of je al dan niet een professionele bewindvoerder hebt.

Als je een niet-professionele bewindvoerder hebt, bijvoorbeeld een familielid, wordt die niet vergoed voor zijn opdracht. Alleen zijn eventuele kosten (fotokopies, verplaatsingen, postzegels, …) kunnen hem worden vergoed, na akkoord van de vrederechter. 

Als je een professionele bewindvoerder hebt, bijvoorbeeld een advocaat of notaris, bestaat diens vergoeding uit drie elementen:

 

  • de vergoeding voor zijn werk: maximum 3% van je jaarlijkse inkomsten (loon, huurinkomsten, werkloosheidsvergoedingen, leefloon, rente op bankrekeningen,...)
  • zijn onkosten: brieven, mails, verplaatsingen, fotokopies, enz.  Meestal stelt de vrederechter een tarief vast voor de vergoeding van die kosten.
  • uitzonderlijke prestaties: prestaties die buiten het gewone beheer van de goederen vallen.  Bijvoorbeeld: de verkoop van een huis of auto, de afhandeling van een nalatenschap, het indienen van een verzoekschrift in het kader van een collectieve schuldenregeling, enz.  Die prestaties worden vergoed tegen uurtarief of tegen vaste prijs.

 

Eenmaal per jaar, bij het indienen van zijn jaarverslag, moet de bewindvoerder zijn nota met kosten en erelonen overleggen aan de vrederechter. Die moet de bewindvoerder toestemming geven om zijn vergoeding af te nemen van de rekeningen van de beschermde persoon. 

De erelonen van bewindvoerders zijn vrijgesteld van BTW.

 

Als je twee bewindvoerders hebt, één voor je goederen en één voor je persoon, moeten zij deze vergoeding onder elkaar verdelen. De vrederechter moet in zijn beslissing aangeven hoe die verdeling moet gebeuren.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home