Wat kost een bewindvoerder je?

Het hangt ervan af of je een professionele bewindvoerder hebt of niet.

 1. Als je een niet-professionele bewindvoerder hebt, bijvoorbeeld een familielid, dan wordt die niet vergoed voor zijn opdracht.
  Hij kan alleen de terugbetaling van zijn kosten (fotokopies, verplaatsingen, postzegels, …) vragen. De vrederechter keurt de kosten goed.
   
 2. Als je een professionele bewindvoerder hebt, bijvoorbeeld een advocaat of notaris, bestaat de vergoeding die hij krijgt uit drie elementen:
 • de vergoeding voor zijn werk: maximum 3% van je jaarlijkse inkomsten (loon, huurinkomsten, werkloosheidsvergoedingen, leefloon, rente op bankrekeningen,...);
 • zijn onkosten: brieven, mails, verplaatsingen, fotokopies, enz.  Meestal stelt de vrederechter een tarief vast voor de vergoeding van die kosten;
 • uitzonderlijke prestaties: prestaties die buiten het gewone beheer van de goederen vallen.
  Bijvoorbeeld: de verkoop van een huis of auto, de afhandeling van een nalatenschap, het indienen van een verzoekschrift in het kader van een collectieve schuldenregeling, enz. Hij krijgt een vergoeding voor die prestaties tegen een uurtarief of tegen een vaste prijs.

Eenmaal per jaar, bij het indienen van zijn jaarverslag, moet de bewindvoerder zijn nota met kosten en erelonen aan de vrederechter bezorgen. Die moet de bewindvoerder toestemming geven om zijn vergoeding af te nemen van de rekeningen van de beschermde persoon. 

De erelonen van bewindvoerders zijn vrijgesteld van BTW.

Als je 2 bewindvoerders hebt, 1 voor je goederen en 1 voor je persoon, dan moeten zij de vergoeding onder elkaar verdelen. De vrederechter moet in zijn beslissing aangeven hoe die verdeling gebeurt.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home