Wat zijn de voorwaarden om in België te komen studeren?

Voor je verder leest

Het antwoord op deze vraag gaat enkel over niet-Europese vreemdelingen.

Je moet aan 4 voorwaarden voldoen:

1. Je volgt hoger onderwijs. 

  • Je bent ingeschreven in een Belgische hogeschool of universiteit die georganiseerd, erkend of gesubsidieerd is door de overheid;
  • of je hebt een attest van voorinschrijving van de hogeschool of universiteit. Dat krijg je als je wacht op het gelijkwaardigheidsattest van je diploma of als je nog een ingangsproef moet afleggen;
  • of je bent ingeschreven in een voorbereidend jaar voor een hogere studie. Je moet dan wel een duidelijk plan voorleggen van het verloop van je studies na dat voorbereidend jaar.

Je studies zijn je hoofdbezigheid. In principe volg je minstens 15 uur les per week en schrijf je je in voor 54 studiepunten.
Lager of secundair onderwijs of avondschool volstaan niet. Onderwijs voor sociale promotie kan wel.

Meer informatie vind je in de Omzendbrief van 23 september 2002, onder het tabblad ‘wettelijke verwijzingen’.

Als je je inschrijft in een privéschool, bekijkt de Dienst Vreemdelingenzaken de situatie geval per geval. De DVZ houdt dan ook rekening met de vooruitgang van je studies, je inkomsten, je vorige studies, …

2. Je hebt voldoende inkomsten om de kosten van je verblijf in België en van je studies te betalen. De inkomsten moet ook genoeg zijn om de kosten te dekken als je ziek wordt of als je wordt uitgewezen.

Voor het academiejaar 2020-2021 is dat bedrag gelijk aan 670 euro per maand.

Je kan bewijzen dat je voldoende inkomsten hebt  door een studiebeurs of door een borg. Een borg is iemand die voor jou een verbintenis tot tenlasteneming heeft ondertekend.

Je vindt een voorbeeld onder het tabblad 'documenten'. 

Andere inkomsten zoals inkomsten uit werk of eigen middelen worden ook aanvaard.

3. Je bent geen gevaar voor de volksgezondheid.

4. Je bent geen gevaar voor de openbare orde of veiligheid van België. 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home