Voor je verder leest

Het antwoord op deze vraag gaat enkel over vreemdelingen van buiten de Europese Unie.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • je hebt een geldig paspoort.
   
 • Je hebt de administratieve bijdrage betaald.
   
 • Je volgt hoger onderwijs

  • Je bent ingeschreven in een door de overheid erkende hogeschool of universiteit of je volgt een voorbereidend jaar;
  • of je bent toegelaten tot de studies;
  • of je bent ingeschreven voor een ingangsproef.

   Je studies zijn je hoofdbezigheid. In principe volg je minstens 12 uur les per week en schrijf je je in voor 54 studiepunten.
   Je volgt een opleiding als gegradueerde, bachelor, master of doctoraat aan de hogeschool of universiteit.
    

 • Je hebt de toestemming van je ouders om in België te studeren, als je jonger bent dan 18 jaar.
   
 • Je hebt voldoende inkomsten om de kosten van je verblijf in België en van je studies te betalen.  De inkomsten moeten genoeg zijn om te voorkomen dat je ten laste komt van de Belgische sociale zekerheid.
  Voor het academiejaar 2022/2023 is het bedrag 730 euro netto per maand.

  De inkomsten zijn afkomstig van: 

  • een beurs of lening van een internationale of nationale overheid, bijvoorbeeld een gewest, of van instelling van hoger onderwijs;
  • een natuurlijke persoon die zich borg stelt. Een borg is iemand die voor jou een verbintenis tot tenlasteneming heeft ondertekend. 
   De borg moet stabiele en regelmatige inkomsten hebben.
   De inkomsten moeten voldoende zijn:

   • 120% van het leefloon. De berekening gebeurt op dezelfde wijze als bij gezinshereniging.
    en
   • het maandelijks bedrag waarover de student moet beschikken. Voor het academiejaar 2022/2023 is dat 730 euro netto per maand.

    De borg is een Belg of een vreemdeling die in België verblijft. Een familielid tot de derde graad die in het buitenland verblijft, kan zich ook borg stellen.
    De borgstelling is geldig voor de duur van je verblijfskaart + de 12 maanden daarna.

  • andere middelen, bijvoorbeeld door werk, een toelage, enz.
    
 • Je hebt een ziektekostenverzekering voor België of je kan die krijgen na je aankomst in België.
   
 • Je bent geen gevaar voor de volksgezondheid.
   
 • Je hebt een blanco strafblad (als je ouder bent dan 18 jaar).

Je vindt meer info op de webiste van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant