Wat moet je doen als je tegenpartij de beslissing van de rechter niet uitvoert?

Je kan je tegenpartij verplichten om de beslissing van de rechter uit te voeren.

 • Je kan de tegenpartij in gebreke stellen. Je stuurt een aangetekende brief aan de tegenpartij en vraagt hem/haar om de beslissing van de rechter (of het proces-verbaal van verzoening uit te voeren binnen een bepaalde termijn (vaak 8 of 15 dagen). Je verwittigt de tegenpartij dat je een procedure voor gedwongen uitvoering begint als hij/zij dat niet doet.
 • Na die termijn kan je de gedwongen uitvoering opstarten.

Hoe ga je te werk om de beslissing van de rechter te laten uitvoeren? Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder en vraag hem/haar om:

 • de expeditie van de beslissing te bestellen op de griffie van de rechtbank;
 • de beslissing te betekenen aan de tegenpartij: er bestaat geen termijn om dat te doen, dat hoeft niet te gebeuren binnen 1 maand na de beslissing;
 • beslag te leggen. Dat doe je voor beslissingen waarbij de rechter heeft beslist dat de tegenpartij je een som geld moet betalen (onderhoudsgeld, terugbetaling van een schuld, intresten, schadevergoeding, enz.).
  Er bestaan verschillende soorten beslag: roerend beslag, onroerend beslag , loonbeslag.
  Om je geld te krijgen via beslag, is het belangrijk om vooraf te controleren of de tegenpartij genoeg geld of andere middelen heeft om de schuld te betalen (bijvoorbeeld heeft hij/zij waardevolle meubels?  Bedraagt het loon meer dan de beslaggrens?  Hoeveel staat er op zijn/haar bankrekening ? Is hij/zij eigenaar van een huis ? enz.)
  Je vindt meer info op de fiche: ‘Wat is een beslag?’

Als de rechter beslist dat de tegenpartij iets moet doen (en niet een som geld betalen), is het vaak veel moeilijker om de tegenpartij daartoe te verplichten.

Daarom kan je aan de rechter vragen dat hij/zij de tegenpartij verplicht om een dwangsom te betalen als hij/zij de beslissing niet spontaan uitvoert. Per dag dat de tegenpartij de beslissing negeert, moet hij/zij je een door de rechter bepaald bedrag betalen. Als de tegenpartij de beslissing spontaan uitvoert, moet hij/zij geen dwangsom betalen.

Sinds 1 november 2015 zijn de beslissingen van de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad. Dat betekent dat je ook de uitvoering kan vragen vóór de termijn om in beroep te gaan is verstreken. Je kan zelfs de gedwongen uitvoering vragen als de tegenpartij in beroep is gegaan zolang er geen nieuwe beslissing is genomen.

Houd er rekening mee dat de rechter in beroep misschien een andere beslissing neemt en dat je de uitvoering van de 1e beslissing dan ongedaan moet maken. Zo kan het zijn dat je de tegenpartij de sommen die je al hebt ontvangen, moet terugbetalen.

Opgelet! Er zijn beslissingen van de rechtbank die niet uitvoerbaar zijn bij voorraad.

 • Als de rechter een beslissing heeft genomen bij verstek en je tegenpartij gaat in beroep of in verzet, dan kan het vonnis nog niet worden uitgevoerd tot de rechter een nieuwe beslissing heeft genomen;
 • Je kan aan de rechter uitleggen dat het beter is dat de beslissing niet uitvoerbaar is. Als de rechter je standpunt volgt, beslist hij/zij dat de beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad is;
 • De wet bepaalt dat sommige beslissingen niet uitvoerbaar bij voorraad zijn, bijvoorbeeld een echtscheidingsvonnis.
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home