Wie kan de vaderlijke of moederlijke afstamming betwisten en binnen welke termijn?

  • Het kind

Het kind kan zijn afstammingsband betwisten: vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 22 jaar, of binnen het jaar nadat het heeft ontdekt heeft dat de vastgestelde afstamming niet correct is.

Opgelet, in de praktijk is het wel mogelijk voor het kind om de afstamming te betwisten ook al weet die al langer dan een jaar dat de afstamming niet correct is. De termijn staat nog in de wet vermeld, maar het Grondwettelijk hof heeft beslist dat die termijn van 1 jaar het recht op een privé- en gezinsleven van het kind schendt.

  • De vrouw/man die als moeder/vader is aangeduid

Als je als ouder geregistreerd staat, kan je de afstammingsband met jezelf betwisten binnen het jaar nadat je ontdekt hebt dat je niet de biologische ouder bent.

  • De biologische moeder/vader die zelf een afstammingsband met het kind wil

Als je ontdekt hebt dat je de biologische ouder bent, kan je de huidige afstamming betwisten binnen het jaar na de ontdekking.

  • De moeder voor de vaderlijke afstamming

Als juridische moeder kan je de afstammingsband met de vader betwisten. Je moet dat doen binnen het jaar na de geboorte van het kind wanneer de vaderlijke afstamming op basis van hun huwelijk is vastgesteld (vaderschapsregel). Is het kind erkend door de vader, dan moet je de afstamming betwisten binnen het jaar nadat je ontdekt hebt dat de persoon die het kind erkend heeft niet de biologische vader is.

  • De vader voor de moederlijke afstamming

Als juridische vader moet je dat ook binnen het jaar doen nadat je ontdekt hebt dat de juridische moeder niet de vrouw is die van het kind bevallen is.

Opgelet, de rechter zal altijd het belang van het kind volgen. Het is mogelijk dat hij de afstammingsband niet verbreekt als dat niet in het belang van het kind is. De rechter zal daarbij nagaan of er 'bezit van staat' is. Er is ‘bezit van staat’ wanneer het kind altijd beschouwd is geweest als een kind van de huidige ouder.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home