Je moet volgende documenten voorleggen:

 • je paspoort of identiteitskaart;
 • bewijs van jullie familieband:
  • huwelijksakte (voor een echtgeno(o)t(e))
  • geboorteakte (voor een kind)
  • huwelijksakte + geboorteakte (voor een stiefkind)
  • DNA-test, als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) twijfelt aan de documenten en enkel als de DVZ de DNA-test uitdrukkelijk vraagt. Je mag er niet zelf mee aankomen. 
 • als je meerderjarig bent en gezinshereniging vraagt met een Belg: het bewijs dat je de administratieve bijdrage hebt betaald;
 • een kopie van de identiteitskaart van het Belgisch familielid bij wie je komt wonen;
 • de Belg bij wie je komt wonen moet bewijzen dat hij/zij:

  • voldoende huisvesting heeft;

  • een ziekteverzekering heeft voor zichzelf en de leden van zijn/haar gezin;

  • stabiele en toereikende inkomsten heeft.
   Meer informatie rond die documenten vind je op de fiches over  ‘stabiele en toereikende inkomsten’, en ‘voldoende huisvesting’.

   Uitzondering: als je gezinshereniging vraagt met je Belgisch minderjarig kind, dan heb je die 3 bewijzen niet nodig.

Sommige categorieën van familieleden moeten bijkomende documenten verzamelen:

 • Als je gezinshereniging vraagt met je (stief)ouder en je bent ouder dan 21 jaar: bewijs dat je ten laste bent.
 • Als je gezinshereniging vraagt met je (stief)ouder en je bent minderjarig: bewijs dat de ouder bij wie je komt wonen het ouderlijk gezag heeft.
  Bij een gedeeld ouderlijk gezag is, moet de andere ouder toestemmen met je verhuis naar België;
 • Bewijs van je duurzame relatie als het gaat om een aanvraag met een partner wet wie je wettelijk samenwoont of een duurzame relatie hebt.
 • enz.
  Je vindt meer informatie op de fiche ‘Met welk familielid kan je gezinshereniging aanvragen?’ en op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

De documenten die uit het buitenland komen, moet je laten legaliseren . Je vindt meer info op: www.diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten.
De documenten die zijn opgesteld in een vreemde taal moeten worden vertaald naar het Nederlands, Frans of Duits.
In België gebeurt de vertaling door een beëdigd vertaler, in het buitenland door een vertaler aangeduid door het consulaat.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant