De procedure is schriftelijk.
Je stuurt je aanvraag aangetekend op naar de dienst Medische regularisatie (9ter) van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).
Er is geen specifiek document, maar je moet een aantal documenten toevoegen bij je aanvraag.

Welke documenten voeg je bij je aanvraag?

 • een identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, of eventueel een ander document waaruit blijkt wie je bent …), behalve als je internationale bescherming gevraagd hebt (asielzoeker) en je procedure nog loopt;
   
 • een medisch attest dat maximum 3 maanden oud is.
  Gebruik het standaarddocument dat je in bijlage vindt;
   
 • het adres waar je verblijft;
   
 • je gekozen woonplaats (het adres waar je de brieven over de aanvraag medische regularisatie wil ontvangen, bijvoorbeeld bij je advocaat of een sociale dienst …);
   
 • informatie waaruit blijkt dat de medische behandeling niet bestaat of dat jij er geen gebruik van kan maken in je land van herkomst.
  Je vindt informatie over beschikbare behandelingen, medicatie, enzovoort per land op de website van het Agentschap Integratie Inburgering;

Je mag vrij kiezen in welke taal je je verzoekschrift opstelt: in het Frans, Nederlands of Duits.
Opgelet! Als je internationale bescherming hebt gevraagd en je procedure loopt nog of is minder dan 6 maanden geleden beëindigd, dan moet je de aanvraag medische regularisatie doen in dezelfde taal als je procedure internationale bescherming.

De procedure is gratis.

Als je aan de Dienst Vreemdelingenzaken nieuwe medische elementen wil meedelen in de loop van de procedure, dan kan je je aanvraag aanvullen.

Opgelet! Als je dan een hele nieuwe aanvraag indient, vervalt de oude automatisch. Herneem daarom in je nieuwe aanvraag ook de medische elementen die je in een vorige aanvraag had opgenomen.
 

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant