Je stuurt je aanvraag met een aangetekende brief op naar de burgemeester van de plaats waar je verblijft.

Wat voeg je bij je aanvraag?

 • een identiteitsdocument: een paspoort, een identiteitskaart of een reisdocument. 
  Als je de aanvraag doet tijdens een lopende aanvraag om internationale bescherming, dan moet je geen identiteitsdocument voor te leggen. 
  Als je je geen identiteitsdocument hebt, moet je bewijzen waarom je dat niet hebt en waarom je er ook geen kan aanvragen;
 • je adres: de plaats waar je verblijft
 • je gekozen woonplaats: dat is het adres waar de briefwisseling rond je regularisatieaanvraag moeten toekomen, bijvoorbeeld bij je advocaat of een sociale dienst;
 • het betalingsbewijs van de administratieve bijdrage 
 • uitleg over de 'buitengewone omstandigheden’ waarom je de aanvraag in België indient en niet in je land van herkomst;
 • de redenen waarom je denkt dat je in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning in België.

De burgemeester ontvangt je aanvraagt en vraagt aan de wijkagent om te controleren of je verblijft op het adres dat je hebt vermeld in je aanvraag. 

 • Als de woonstcontrole negatief is, dan wordt je aanvraag geweigerd. De DVZ onderzoekt je aanvraag niet verder en je kan een bevel krijgen om België te verlaten.

 • Als de wijkagent vaststelt dat je op het opgegeven adres woont, dan verstuurt de gemeente je aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel. 
  In afwachting van een beslissing van de DVZ krijg je een ‘attest van inontvangstname’.  Het attest geeft je geen legaal verblijf. Het beschermt je ook niet tegen een uitwijzing.

  Opgelet! Er is geen termijn waarbinnen DVZ je aanvraag moet behandelenSoms duurt het heel lang voor je een beslissing krijgt. 
  Daarom doen sommige mensen al een nieuwe aanvraag nog voor er een beslissing is genomen over de vorige.  De DVZ onderzoekt enkel de laatste aanvraag die je hebt ingediend.  Er wordt er niet meer gekeken naar de aanvragen die je voordien had ingediend.

De DVZ kan de volgende beslissingen nemen:

 • de DVZ keurt je aanvraag goed, dan krijg je: 

  • een A-kaart (tijdelijke verblijfskaart van 1 jaar). Vaak somt de DVZ een aantal voorwaarden op waaraan je moet voldoen om de kaart na 1 jaar te verlengen, bijvoorbeeld: je moet werken, je mag geen uitkering krijgen van het OCMW, ...;
   of
  • een B-kaart (een kaart van 5 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht). In de praktijk komt dat zelden voor.
 • de DVZ weigert je aanvraag.
  Meestal krijg je de beslissing via de gemeente. Vaak krijg je dan ook een bevel om het grondgebied te verlaten. 
  Heb je al meerdere keren een negatieve beslissing gekregen, dan kan je ook een inreisverbod krijgen. 
  Je kan  tegen een weigeringsbeslissing in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of eventueel een nieuwe aanvraag doen als er nieuwe feiten zijn die er nog niet waren bij de vorige aanvraag.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant