Wie betaalt de gerechtskosten?

Voor je verder leest

Er is een verschil tussen:

 • De gerechtskosten: de kosten voor het voeren van de procedure. Het gaat bijvoorbeeld om de rolrechten, de deurwaarderskosten, de eventuele kosten voor de deskundigen, enz.
 • De kosten van de verdediging: het ereloon en de kosten van de advocaat die je zaak verdedigt.
  Je vindt meer info op de fiches rond de kostprijs van een advocaat’.

Vanaf 1 februari 2019 hoef je geen rolrechten meer voor te schieten bij het begin van de procedure. De rechter beslist op het einde wie de rolrechten moet betalen.
Op 1 februari 2019 is ook het tarief van de rolrechten veranderd.


Op het einde van de procedure beslist de rechter wie de gerechtskosten moet betalen. Meestal is dat de partij die ongelijk heeft gekregen van de rechter.

 • Hij/zij betaalt de rolrechten rechtstreeks aan de Federale Overheidsdienst Financiën.
  De FOD Fiananciën stuurt hem/haar een brief met de afrekening. De betaling moet gebeuren binnen de 15 dagen na de ontvangst van de brief, anders riskeer je een boete van minstens 25 euro. De boete kan gaan tot de helft van het rolrecht.
  Het rolrecht verjaart na 5 jaar.
 • De andere gerechtskosten moet hij terugbetalen aan de tegenpartij, als die ze heeft voorgeschoten.

 

Behalve de gerechtskosten moet de partij die de procedure verliest aan de tegenpartij ook nog de rechtsplegingsvergoeding betalen. De bedragen vind je hier.

De rechtsplegingsvergoeding is een gedeeltelijke tegemoetkoming in het ereloon van je advocaat. Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding hangt af van het bedrag waarover het gaat en het soort procedure. De rechter beslist op het einde van de procedure over het bedrag. De tarieven vind je hier.

Het is niet steeds de partij die procedure verliest, die de gerechtskosten moet betalen. 

 • De partijen kunnen afspreken om de kosten te verdelen.
 • Bij sommige procedures is er geen sprake van een winnaar of een verliezer. Bij procedures voor de familierechtbank bijvoorbeeld ligt de kwestie soms zo gevoelig dat de rechter verkiest om de kosten tussen de partijen te verdelen.

Het kan gebeuren dat je een procedure wint, maar dat de tegenpartij je de gerechtskosten niet betaalt of terugbetaalt als je ze hebt voorgeschoten. 
Als hij niet kan betalen, kan je daar weinig tegen beginnen.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home