Voor je verder leest

Het antwoord op deze vraag gaat enkel maar over niet-Europese vreemdelingen.

Je moet de verlenging van je verblijfskaart aanvragen op de gemeente ten laatste 15 dagen voor je oude kaart vervalt. 

Je verblijfskaart als student is in principe 1 jaar geldig en vervalt voor veel studenten op 31 oktober van het nieuwe academiejaar.

Voor de verlenging van je kaart moet je volgende documenten voorleggen:

 • je paspoort, dat nog steeds geldig moet zijn;
 • je attest van inschrijving in een erkende Belgische hogeschool of universiteit, met daarop de duur van de studies, het aantal studiepunten, enz. ;
 • het bewijs dat je voldoende inkomsten hebt om van te leven en om de kosten te dekken als je ziek wordt of als je zou worden uitgewezen. Voor het academiejaar 2022-2023 is dat bedrag gelijk aan 730 euro per maand;
 • een ziektekostenverzekering bij een privéverzekering of een erkend ziekenfonds;
 • een standaarddocument waarop de school aanduidt hoeveel studiepunten en credits je sinds het begin van je studie hebt behaald. Met dit document gaat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) na of je studies voldoende vooruitgaan. De DVZ raadt op zijn website aan om daarnaast ook nog een puntenlijst voor te leggen.

Als er nog documenten ontbreken, heb je 15 dagen om je dossier te vervolledigen. Breng je die documenten niet tijdig binnen, dan kan de DVZ je aanvraag onontvankelijk verklaren.

Eens je aanvraag volledig is, krijg je een ontvangstbewijs.

 • De gemeente geeft je onmiddellijk een nieuwe kaart als je de verlenging op tijd hebt aangevraagd, je dossier volledig is, je aan de voorwaarden voldoet en je studies goed vlotten.
 • Als de gemeente twijfelt, maakt hij het dossier over aan de DVZ om te beslissen.  
  De DVZ neemt een beslissing binnen de 90 dagen vanaf de ontvangstmelding.
  Als de DVZ bij het vervallen van je kaart nog geen beslissing heeft genomen, krijg je een voorlopig een attest waarmee je legaal in België verblijft. Het attest is 45 dagen geldig en kan tweemaal worden verlengd.

Je vindt meer info over de verlening van de verblijfskaart  als student op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant