Wat doen als je niet akkoord bent met de ‘staat van kosten en erelonen’?


Je hebt verschillende mogelijkheden:

 

1. Je bespreekt het best eerst met je advocaat. Je kan meer informatie vragen: van waar de bedragen komen of waarom die hoger liggen dan je had verwacht.
 

2. Je kan contact opnemen met de ombudsdienst voor geschillen met een advocaat. Een ombudsman bemiddelt tussen jou en je advocaat.
Je kan een klacht indienen bij de ombudsdienst:

  • Online, via het klachtenformulier ;
  • Per mail aan oca@ligeca.be;
  • Per brief aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel;
  • Per fax aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, 02 307 72 21.

Je klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden vind je in het procedurereglement van de ombudsdienst. De procedure is gratis.
 

3. Je kan je richten tot de stafhouder van de balie waar je advocaat is aangesloten. Je kan hier opzoeken aan welke balie je advocaat is ingeschreven. Die kan zelf een oplossing voorstellen of zorgen voor een bemiddelingsgesprek met je advocaat.

Bij veel balies is er een ereloonkamer voor verzoeningen en taxaties. Op de zitting van de ereloonkamer kan uitleggen waarom je het niet eens bent met de ereloonstaat.

  • De voorzitter van de ereloonkamer kijkt of verzoening of bemiddeling mogelijk is. Een advocaat-bemiddelaar organiseert dan een bemiddelingsgesprek tussen jou en je advocaat organiseren. Als jullie tot een akkoord komen, zal de bemiddelaar dat op papier zetten. Als er een akkoord is, moet je het ereloon betalen.
  • Je kan ook vragen om het ereloon te taxeren, dat betekent dat een andere advocaat dan de jouwe met meer dan 15 jaar ervaring gaat onderzoeken of het gevraagde ereloon redelijk is. Die advocaat geeft een advies. Op grond van het advies kan je tot een akkoord komen met je advocaat. Voor een taxatie moet je betalen.

4. Arbitrageprocedure: je kan met je advocaat een akkoord tot arbitrage ondertekenen. Daarin worden 1 of 3 advocaten aangeduid om uitspraak te doen over het ereloon. Hun beslissing is bindend en definitief, zowel voor jou als voor je advocaat.
Opgelet: aan de arbitrageprocedure zijn kosten verbonden.

5. Als het niet lukt om tot een akkoord te komen, kan je aan de rechtbank vragen om de knoop door te hakken.
De rechtbank vraagt advies rond het ereloon aan de Orde van Advocaten. De rechtbank is niet gebonden door dat advies en neemt de uiteindelijke beslissing.

Opgelet: sommige balies verbieden aan hun advocaten om op te treden in een procedure voor de rechtbank tegen een andere advocaat van dezelfde balie. Je moet dan een advocaat van een andere balie contacteren.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home