Wat zijn de kosten van een procedure bij de rechtbank?

Voor je verder leest
 • De gerechtskosten: de kosten voor het voeren van de procedure. Het gaat bijvoorbeeld om de rolrechten, de deurwaarderskosten, de eventuele kosten voor de deskundigen, enz.
 • De kosten van de verdediging: het ereloon en de kosten van de advocaat die je zaak verdedigt.
  Je vindt meer info op de fiches rond de kostprijs van een advocaat’.

Vanaf 1 februari 2019 hoef je geen rolrechten meer voor te schieten bij het begin van de procedure. De rechter beslist op het einde wie de rolrechten moet betalen.
Op 1 februari 2019 is ook het tarief van de rolrechten veranderd.

De prijs van een procedure voor de rechtbank hangt van 3 zaken af:

 • of je de procedure opstart met een dagvaarding of met een verzoekschrift;
 • bij welke rechtbank je de procedure opstart;
 • van de beslissing van de rechter: wie moet de kosten betalen?  

 

 1. De kostprijs hangt af van de wijze waarop je de procedure opstart:
 • Sommige procedures kan je opstarten met een verzoekschrift.
  Dat is de goedkoopste manier omdat je geen deurwaarderskosten moet betalen.
  Opgelet! Dat kan alleen als de wet het uitdrukkelijk toelaat, bijvoorbeeld bij zaken over huur,onderhoudsgeld enz.
  Je bezorgt je verzoekschrift aan de griffier, die de tegenpartij met een aangetekende brief oproept voor de rechtbank.
  Bij de start van de procedure betaal je 20 euro voor het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand.
  Je betaalt geen bijdrage als je rechtsbijstand krijgt.
  Je vindt meer info op de fiche ‘Moet je de gerechtskosten betalen als je een pro-Deoadvocaat hebt?’.

  Procedures die je met een verzoekschrift opstart zijn soms gratis, zoals:
  • een verzoekschrift tot gerechtelijke bescherming:
  • een verzoekschrift collectieve schuldenregeling;
  • procedures over sociale uitkeringen;
  • enz.
    
 • Start je de procedure op met een dagvaarding, dan moet je deurwaarderskosten betalen.
  Het bedrag dat je aan de gerechtsdeurwaarder moet betalen is:
 • Start je de procedure op met een gezamenlijk verzoekschrift, dan zijn de kosten dezelfde als bij een verzoekschrift.

 

 1. De kostprijs hangt af van de rechtbank waarbij je de procedure opstart.
  Onder het tabblad 'documenten' vind je een verklarend schema met de bevoegdheid van de verschillende rechtbanken.

  Voor iedere procedure voor de rechtbank moeten er rolrechten worden betaald. Het is een gedeeltelijke vergoeding voor de kosten van de procedure.Het bedrag van de rolrechten is:
 • 50 euro voor een procedure bij de vrederechter of de politierechter;
 • 165 euro voor een procedure bij de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank;
 • 400 euro voor een procedure bij het hof van beroep.
 1. Op het einde van de procedure beslist de rechter wie de kosten moet betalen.
  In principe is dat de partij die de procedure is opgestart, behalve:
 • als je de procedure ‘wint’: dan moet de tegenpartij de rolrechten betalen;
 • als de rechter beslist dat de partijen elk de helft of een deel van de kosten moeten betalen.
  In de loop van de procedure kunnen er nog andere kosten bijkomen, bijvoorbeeld voor:
  • een deskundigenonderzoek;
  • een DNA-test;
  • de betekening van een beslissing van de rechter;
  • enz.
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home