De verkorte procedure om de betaling te bevelen is een vereenvoudigde procedure om een schuld betaald te krijgen. De procedure wordt gevoerd voor de vrederechter. Het geeft de kans aan een schuldeiser om sneller een betaling te hebben dan bij een klassieke procedure. Voor de verkorte procedure moeten verschillende voorwaarden vervuld zijn: de vraag moet tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren en het moet om een bepaald of bepaalbaar bedrag gaan; de…

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant