Wat is de verkorte procedure (de summiere rechtspleging) om de betaling te bevelen?

De verkorte procedure om de betaling te bevelen is een vereenvoudigde procedure om een schuld betaald te krijgen. De procedure wordt gevoerd voor de vrederechter. Het geeft de kans aan een schuldeiser om sneller een betaling te hebben dan bij een klassieke procedure. Voor de verkorte procedure moeten verschillende voorwaarden vervuld zijn: de vraag moet tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren en het moet om een bepaald of bepaalbaar bedrag gaan; de ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home