Wat gebeurt er als je je hypothecair krediet niet betaalt?

Als je je hypothecair krediet niet betaalt zoals afgesproken werd, dan kan de kredietgever de vervroegde terugbetaling van het hele geleende bedrag vragen.

Daarnaast kan de kredietgever, dankzij de hypotheek, als je niet betaalt, beslag laten leggen op je onroerend goed en dat laten verkopen.

Als je moeilijkheden hebt om je krediet terug te betalen, contacteer dan zo snel mogelijk je kredietgever. Hoe vroeger, hoe gemakkelijker om tot een akkoord te komen. Je kan bijvoorbeeld betalingsfaciliteiten krijgen of de looptijd van het krediet kan verlengd worden.

De kredietgever moet 4 regels naleven als je moeilijkheden hebt om te betalen.

 1. De kredietgever moet je een verwittiging sturen binnen de 3 maanden nadat er niet betaald is. Hij moet je een aangetekende brief sturen waarin hij erop wijst dat je niet betaald hebt.
  Elke keer dat je een afbetaling mist, moet die verwittiging gestuurd worden. De brief moet de gevolgen vermelden van als je niet betaalt.
  Als de kredietgever de verwittiging niet stuurt, mag hij geen verhoogde intresten aanrekenen op het niet-betaalde deel. Daarnaast moet hij je een extra termijn van 6 maanden geven, zonder bijkomende intresten of kosten, om het onbetaalde deel te betalen.
 1. De kredietgever moet de Centrale voor Kredieten aan Particulieren op de hoogte brengen van de wanbetaling:
 • als het bedrag niet betaald is binnen de 3 maanden na de vervaldatum;
 • als het bedrag niet betaald is binnen 1 maand na het verzenden van de verwittiging.
 1. De kredietgever moet proberen om via bemiddeling tot een akkoord te komen (ook een ‘poging tot verzoening’ genoemd) voordat hij de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betalen laat bezorgen. Het bevel tot betalen is de laatste waarschuwing voor beslag te leggen op het goed.

  De bemiddeling gebeurt bij de beslagrechter van de plaats waar het onroerend goed zich bevindt. De rechter kan daarbij niet beslissen, maar kan enkel helpen om tot een akkoord te komen. Als de bemiddeling een akkoord oplevert, dan wordt dat vastgelegd in een ‘proces-verbaal van minnelijke schikking’. Als je het akkoord niet naleeft, dan loopt de procedure verder en kan de kredietgever je een bevel tot betalen laten bezorgen.
 1. Je kan aan de beslagrechter betalingsfaciliteiten vragen. Je moet die vraag indienen binnen de 15 dagen nadat je het bevel tot betalen hebt ontvangen.
  De rechter kan er niet voor zorgen dat je geen schuld meer hebt, maar hij kan een lichter afbetalingsplan opleggen. Hij kan de maandelijkse afbetalingen verlagen door de looptijd van de overeenkomst te verlengen.
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home