Naar welk OCMW moet je gaan als student?

Je moet naar het OCMW gaan van de gemeente waar je officieel bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het moment van je aanvraag.

Dat OCMW blijft bevoegd voor de ‘ononderbroken duur van je studies’, ook al verander je daarna van domicilieadres of ben je aan het verhuizen tijdens je aanvraag.

Het OCMW dat een aanvraag van een student krijgt, moet op het moment van de aanvraag nagaan of de student ingeschreven is in de gemeente van het OCMW. Als de student in een andere gemeente ingeschreven is, moet het OCMW doorverwijzen naar het andere OCMW, ook al is er een vraag tot adreswijziging lopende.

Wanneer je verhuist, is het dus belangrijk om te wachten tot je adreswijziging definitief is voor je naar het OCMW gaat.

 

Opgelet: dat geldt enkel wanneer je voltijds student bent in een erkende onderwijsinstelling.

Wat is een voltijds leerplan?

  • voltijds middelbaar onderwijs;
  • hoger onderwijs (zowel universitair als niet-universitair) dat door de Gemeenschap als voltijds beschouwd wordt.

Sommige opleidingen worden daarmee gelijkgesteld:

  • deeltijds beroepssecundair onderwijs (Vlaamse gemeenschap) en ‘l’enseignement secondaire en alternance’ (Franstalige gemeenschap);
  • leerovereenkomsten voor de middenstand;
  • dagopleidingen die door het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd worden en die leiden tot een getuigschrift dat gelijkgesteld is met dat van studies met een voltijds leerplan.

Wat is bijgevolg geen voltijdse opleiding?

  • avondschool;
  • onderwijs voor sociale promotie in avondonderwijs of dat niet leidt tot een getuigschrift gelijkgesteld met dat van voltijdse studies;
  • afstandsonderwijs;
  • onderwijs als vrije student;
  • vormingen bij VDAB, FOREM, ACTIRIS, enz.

Als je opleiding niet onder het voltijds leerplan valt, moet je je aanvraag doen bij het OCMW van de gemeente waar je feitelijk verblijft.

Een bijkomende voorwaarde voor de bevoegdheidsregel is dat je meerderjarig bent, maar dat je jonger bent dan 25 jaar.

Meer informatie vind je op de website van POD maatschappelijke integratie - Bevoegdheidsconflicten.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home