Ja.

De verhuurder kan je huurovereenkomst vroegtijdig opzeggen. Hij moet daarvoor een reden geven en een opzegtermijn van zes maanden naleven.

Als huurder kan jij een tegenopzeg van 1 maand geven. Je huurovereenkomst wordt dan beëindigd na die maand, zonder dat jij een opzegvergoeding moet betalen aan de verhuurder. Zelfs als dat in de eerste 3 jaar gebeurt.

Er zijn uitzonderingen:

  • dat gaat niet als de verhuurder opzegt tegen het einde van de negenjarige huurovereenkomst;
  • dat gaat niet bij een huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder);
  • de verhuurder heeft geen recht op een tegenopzeg.

Je vindt een modelbrief om een tegenopzeg te doen onderaan bij 'Documenten'.​

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant