Welke bedragen kan het OCMW aan jouw onderhoudsplichtigen vragen om terug te betalen?

Het bedrag hangt af van de inkomsten van de onderhoudsplichtige en van zijn/haar familiale situatie.

Voor het OCMW vraagt om terug te betalen, moet het een sociaal onderzoek doen naar de financiële en familiale situatie van de onderhoudsplichtigen. Daarbij wordt nagegaan of een terugbetaling mogelijk is en voor welk bedrag.

Het OCMW moet een barema respecteren, dat wil zeggen een tabel met vastgelegde bedragen die mogen gevraagd worden, gekoppeld aan 2 criteria:

  • de inkomsten van de onderhoudsplichtigen:
    • als de 2 ouders samenwonen, worden hun inkomsten opgeteld;
    • opgelet! als 1 van de ouders na een echtscheiding hertrouwt, wordt rekening gehouden met de inkomsten van de nieuwe echtgenoot. Dat is niet zo bij wettelijk samenwonen.
  • het aantal kinderen ten laste.

De bedragen in de tabel worden regelmatig geïndexeerd. De bedragen worden regelmatig geïndexeerd (om de laatste indexering te kennen, check je best de website van de POD maatschappelijke integratie).

 

Wanneer er meerdere onderhoudsplichtigen zijn, mag het deel dat aan elk gevraagd wordt niet meer zijn dan: 

  • de helft van het uitbetaalde leefloon wanneer er 2 onderhoudsplichtigen zijn
  • een derde wanneer er 3 zijn
  • een vierde wanneer er 4 zijn,
  • enz.

Het OCMW kan afzien van die verdeling door een gemotiveerde beslissing. Het barema wordt toegepast voor elke onderhoudsplichtige afzonderlijk op basis van diens eigen inkomsten.

Als de onderhoudsplichtige geen inkomsten heeft, maar wel eigenaar is van een onroerend goed, dan worden andere regels toegepast.

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home