Is tijdelijke bescherming (voor Oekraïners) hetzelfde als internationale bescherming (asiel)?

Voor je verder leest

Als er in de Europese Unie een massale toestroom is van personen die hun thuis hebben moeten verlaten door een natuurramp of een oorlog, dan kunnen de Lidstaten afspreken om aan die personen tijdelijke bescherming te geven.
De Lidstaten van de Europese Unie hebben op 4 maart 2022 afgesproken om tijdelijke bescherming te geven aan personen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne

Neen.
Tijdelijke bescherming verschilt van internationale bescherming (asiel). 

 • Bij tijdelijke bescherming krijg je via een soepele en snelle procedure een tijdelijke verblijfskaart
  Je vindt meer info in de fiche ‘Wat is tijdelijke bescherming?
   
 • Bij internationale bescherming duurt de procedure meestal langer. Je krijgt pas een beslissing na een grondig onderzoek. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen kan beslissen om je al dan niet:   
  • te erkennen als vluchteling
   Een erkenning als vluchteling is niet beperkt in de tijd. 
   Het statuut van vluchteling wordt toegekend als je vervolgd wordt op grond van je ras, nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of de sociale groep waartoe je behoort. 
    
  • subsidiaire bescherming toe te kennen. 
   Je krijgt het statuut van subsidiaire beschermring als je niet voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden als vluchteling, maar je door de gevaarlijke situatie in je land van herkomst er niet naar kan terugkeren. 
   Het statuut van subsidiaire bescherming wordt elk jaar geëvalueerd. Na 5 jaar kan je een vaste verblijfskaart krijgen. 

   Je vindt meer info op de meertalige app van Fedasil info. 

Door de massale toestroom van personen uit Oekraïne is het voor het CGVS niet haalbaar om de aanvragen voor internationale bescherming binnen een redelijke termijn te behandelen. Kom je uit Oekraïne dan mag je een vraag om internationale bescherming indienen, maar die aanvraag wordt opgeschort tot het einde van de tijdelijke bescherming. 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home