Dat hangt af van je persoonlijke situatie en van de reden van je verblijf in België.

Als je als niet-Europese vreemdeling een verblijfskaart vraagt om langer dan 3 maanden in België te verblijven, dan moet je aan de Dienst Vreemdelingenzaken een bijdrage betalen voor de administratieve kosten. De bijdrage dekt de kosten voor de behandeling van de aanvraag.

De bedragen worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen.

De reden van je aanvraag:

 

Bedrag 

Je vraagt gezinshereniging met een Belg of met een niet-Europese vreemdeling.

 

198 euro

Je verblijft al in België en je vraagt humanitaire regularisatie.   343 euro

Je komt naar België om te studeren (behalve als je een studiebeurs krijgt).

 

228 euro

Je komt naar België om te werken als loontrekkende, seizoenarbeider, hooggeschoolde, enz.

 

138 euro

Je bent langdurig ingezetene in een ander Europees land en je in België wil komen wonen.

 

184 euro

Je had vroeger een verblijfskaart in België en je wil terugkomen.   184 euro

Je komt naar België, maar er is geen specifieke procedure voorzien in de wet, bijvoorbeeld:

 • je vraagt een humanitair visum (behalve als je geen inkomsten moet bewijzen en aantoont dat je onvermogend bent);
 • je komt werken als zelfstandige;
 • je komt studeren in een privé-school.
 

220 euro

Je verblijft legaal in België en je vraagt een nieuw statuut aan.    het bedrag dat bij het nieuwe statuut hoort 

 

Je stort de bijdrage op het rekeningnummer van de Dienst Vreemdelingenzaken: BE57 6792 0060 9235. Als mededeling vermeld je je persoonlijke gegevens (naam, voornaam, nationaliteit en geboortedatum). Je moet betalen voor je de procedure opstart. Je voegt het betalingsbewijs bij je aanvraag. Betaal je niet of te weinig, dan vraagt de DVZ of de ambassade je om het resterend bedrag binnen de 30 dagen te betalen. Doe je dat niet, dan wordt je aanvraag niet behandeld. Je krijgt het bedrag dat je betaalde niet terugbetaald. 

De betaling van de bijdrage moet betaald worden per aanvraag ongeacht het aantal personen geviseerd in de aanvraag, op voorwaarde dat het om een gezin gaat en dat de aanvraag gebaseerd is op dezelfde rechtsgrond.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfskaart weigert, dan wordt de bijdrage die je betaalde niet teruggestort. 
Deed je een onterechte betaling, bijvoorbeeld omdat je je minderjarig bent en je vrijgesteld bent om te betalen, dan kan je de terugbetaling vragen.

Je vindt meer info in de rubriek 'Retributie' op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Er is geen apart tarief voor mensen met een laag inkomen.

Sommige vreemdelingen moeten geen administratieve bijdrage betalen:

 • Unieburgers en hun familieleden, ook als die familieleden zelf geen Unieburger zijn;
 • vreemdelingen die bescherming nodig hebben zoals vluchtelingen, subsidiair beschermden, zieke mensen die medische regularisatie vragenslachtoffers van mensenhandel, enz. en hun familieleden;
 • vreemdelingen die een humanitair visum vragen en die aantonen dat ze onvermogend zijn; 
 • minderjarigen.

 

Naast de administratieve bijdrage moet je kosten betalen voor:

 • het aanmaken van je elektronische kaart: je betaalt op de gemeente, de prijs is ongeveer 20 euro, als het dringend is, betaal je 120 tot 180 euro;
 • consulaire taksen bij een visumaanvraag: het bedrag varieert van 60 tot 180 euro, je betaalt de taksen in de lokale munteenheid op het consulaat van België in het buitenland;
 • kosten voor de vertaling van documenten in een vreemde taal en legalisaties;
 • eventuele kosten van een advocaat;
 • enz.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant