Wat gebeurt er als het eerste OCMW waaraan je hulp vraagt zich onbevoegd verklaart?

Het OCMW waaraan je hulp vraagt en dat zich onbevoegd verklaart, moet:

  • je vraag schriftelijk overdragen aan het OCMW dat wel bevoegd zou zijn;
  • je schriftelijk op de hoogte brengen van de overdracht van je vraag.

Die 2 documenten moeten:

  • binnen 5 kalenderdagen na het ontvangen van de vraag verstuurd worden;
  • en de redenen vermelden waarom het OCMW zich onbevoegd verklaart.

In de praktijk leven niet alle OCMW’s die verplichtingen na. Ze beperken zich er soms toe om je mondeling door te verwijzen naar een ander OCMW.

Komt het OCMW die verplichtingen niet na, dan moet het je de gevraagde hulp geven (als je aan de voorwaaden voldoet). Het OCMW moet je de hulp verlenen zolang het je vraag niet heeft overgedragen en je de redenen om zich onbevoegd te verklaren niet heeft laten weten. 

In de praktijk komt het er op neer dat je achteraf nog ‘achterstallige hulp’ zou kunnen vragen aan het OCMW dat de regels niet heeft nageleefd.

De regels voor de bevoegdheidsconflicten tussen de OCMW’s zijn dezelfde voor een vraag om een leefloon of om maatschappelijke hulp.

Meer informatie vind je op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.


x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home