Hoe kan het bewind worden gewijzigd?

De vrederechter kan het bewind ​op elk moment wijzigen. Zo kan hij:

 • de bewindvoerder vervangen;
 • de bevoegdheden van de bewindvoerder uitbreiden of beperken;
 • van bijstand aan de beschermde persoon overgaan naar een systeem van vertegenwoordiging;
 • de lijst van handelingen die de beschermde persoon niet (alleen) kan uitvoeren aanpassen;
 • ...

Dat kan hij uit zichzelf doen, wanneer hij vaststelt dat de regeling niet meer goed past, of op verzoek van:

 • de beschermde persoon;
 • de vertrouwenspersoon;
 • de bewindvoerder;
 • de procureur des Konings;
 • iedere persoon die er een belang bij heeft.

De wijziging van de maatregel kan aan de vrederechter worden gevraagd:

 • online via de website van het Centraal Register van de bescherming van personen
 • of via een gewone brief of een verzoekschrift gericht aan de vrederechter.

De beschermde persoon en zijn bewindvoerder worden in elk geval gehoord door de vrederechter. Als er een vertrouwenspersoon is, wordt die ook opgeroepen om te worden gehoord.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home