Wat gebeurt er met de huurovereenkomst als de huurder overlijdt?

  1. Werd de huurovereenkomst gesloten na 1 januari 2019?

Dan eindigt de huurovereenkomst automatisch 2 maanden na het overlijden van de huurder. De erfgenamen kunnen binnen die termijn verklaren dat ze de huurovereenkomst willen verderzetten.

Als de erfgenamen niet reageren of laten weten dat ze de overeenkomst willen beëindigen, dan eindigt de overeenkomst na 2 maanden. De verhuurder heeft dan recht op een vergoeding van 1 maand huur.

Als de huurder geen erfgenamen heeft, zal de gehuurde woning na 2 maanden nog niet leeggemaakt zijn. Dan moet de verhuurder aan de rechtbank vragen om een curator aan te stellen. Dat is een persoon die de bezittingen van de huurder beheert na diens dood en alle lopende verbintenissen afrondt. De curator verkoopt meestal de inhoud van de gehuurde woning en betaalt daarmee de verhuurder.

  1. Werd de huurovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2019?

Dan stopt de huurovereenkomst niet automatisch.
Daardoor:

  • worden de erfgenamen zelf huurders. Zij staan dus in voor het betalen van de huur en het onderhoud van de gehuurde woning.
  • moeten de erfgenamen rekening houden met de opzegtermijn en opzegvergoeding als ze de huurovereenkomst willen stopzetten.

 

 Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home