1. Werd de huurovereenkomst gesloten na 1 januari 2019?

Dan eindigt de huurovereenkomst automatisch 2 maanden na het overlijden van de huurder. De erfgenamen kunnen binnen die termijn verklaren dat ze de huurovereenkomst willen verderzetten.

Als de erfgenamen niet reageren of laten weten dat ze de overeenkomst willen beëindigen, dan eindigt de overeenkomst na 2 maanden. De verhuurder heeft dan recht op een vergoeding van 1 maand huur.

Als de huurder geen erfgenamen heeft, zal de gehuurde woning na 2 maanden nog niet leeggemaakt zijn. Dan moet de verhuurder aan de rechtbank vragen om een curator aan te stellen. Dat is een persoon die de bezittingen van de huurder beheert na diens dood en alle lopende verbintenissen afrondt. De curator verkoopt meestal de inhoud van de gehuurde woning en betaalt daarmee de verhuurder.

 

  1. Werd de huurovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2019?

Dan stopt de huurovereenkomst niet automatisch.
Daardoor:

  • worden de erfgenamen zelf huurders. Zij staan dus in voor het betalen van de huur en het onderhoud van de gehuurde woning.
  • moeten de erfgenamen rekening houden met de opzegtermijn en opzegvergoeding als ze de huurovereenkomst willen stopzetten.

 

 Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant