Mensenhandel en mensensmokkel zijn misdrijven. 

Een mensenhandelaar is iemand die:

 • een persoon aanwerft, vervoert, onderdak geeft en de controle uitoefent over die persoon;
  en
 • als doel heeft die persoon uit te buiten, bijvoorbeeld:
  • iemand aanzetten om zich te prositueren of pornografische beelden te laten maken (sexuele uitbuiting);
  • iemand in mensonwaardige omstandigheden laten werken (economische uitbuiting);
  • iemand verplichten om te bedelen;
  • iemand onder dwang een misdrijft laten uitvoeren, tegen zijn wil.

Niet alleen vreemdelingen kunnen slachtoffer zijn van mensenhandel.
Het kan ook gaan om Belgen: mannen, vrouwen, kinderen, enz.

 

Mensensmokkel is iets anders en is beperkt tot het vreemdelingenrecht.
Een mensensmokkelaar is iemand die: 

 • een vreemdeling van buiten de Europese Unie zonder verblijfsvergunning helpt om een land van de Europese Unie of een land dat een overeenkomst heeft met België rond de grensbewaking binnen te komen, erdoor te reizen of er te verblijven;
  en
 • als doel heeft daar winst uit te halen.
   

De Belgische overheid beschermt slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel, onder andere door hen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning toe te kennen.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant