Wat is het verschil tussen rustpensioen, overlevingspensioen en de inkomensgarantie voor ouderen?

Het rustpensioen vervangt je loon als je op pensioen bent. Je krijgt pensioen als je de minimum pensioenleeftijd bereikt hebt (minstens 65 jaar) en volledig gestopt bent met werken. Het bedrag van het rustpensioen hangt af van: hoe lang je gewerkt hebt (je loopbaan); het inkomen dat je verdiende tijdens je loopbaan; en je gezinssituatie.   Het overlevingspensioen is een uitkering voor de echtgeno(o)t(e) van een overleden pensioengerechtigde...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home