Je wil scheiden bij onderlinge toestemming. Hoe bepaal je de onderhoudsuitkering?

Wanneer jullie scheiden bij onderlinge toestemming (EOT), dan moeten jullie het eens zijn zowel over het feit van de echtscheiding als over alle gevolgen eraan verbonden.

 

Jullie moeten het bedrag van de onderhoudsuitkering overeenkomen in jullie echtscheidingsovereenkomst.

 

Jullie zijn daarbij volledig vrij om eender welke berekening te gebruiken, zolang jullie beiden akkoord zijn met de uitkomst.

Jullie kunnen beroep doen op een familiaal bemiddelaar om jullie te helpen de onderhoudsuitkering te berekenen.
Een lijst van erkende bemiddelaars vind je hier.

 

Lukt het jullie niet om een akkoord te bereiken over de onderhoudsuitkering, dan kunnen jullie de vraag aan de rechter voorleggen in het kader van een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home