Aan welke voorwaarden moet je voldoen om te mogen huwen in België?

Als je Belg bent, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Meerderjarig zijn. Je moet minstens 18 jaar oud zijn.
  Uitzondering: de familierechtbank kan de minderjarige de toestemming geven om te huwen, als
  • de ouders toestemmen;
  • en er een gegronde reden is om te huwen, bijvoorbeeld jullie hebben 1 of meerdere kinderen samen en jullie willen samen een gezin te vormen.
    
 2. Je toestemming kunnen geven voor het huwelijk.
  Sommige personen kunnen niet instemmen met een huwelijk door een geestesziekte of omdat ze onder een beschermingsstatuut zijn geplaatst.
   
 3. Nog niet gehuwd zijn.
  Als je al gehuwd bent, kan je pas opnieuw huwen wanneer het vorige huwelijk niet meer bestaat (door een echtscheiding, een nietigverklaring of een overlijden).

Opgelet: het apart wonen (= de feitelijke scheiding) zorgt er niet voor dat je automatisch uit de echt gescheiden bent, ook niet na een bepaalde tijd. Om officieel gescheiden te zijn, moet er een uitspraak van de rechtbank zijn en moet die in de registers van de burgerlijke stand worden vermeld. Dan pas kan je opnieuw huwen.

 1. Niet verwant zijn met je toekomstige echtgeno(o)t(e) tot de 3de graad.
  Huwen met je broer of zus, met je nonkel of tante of met je nicht of neef is verboden.
  Hetzelfde geldt tussen ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en overgrootouders en achterkleinkinderen.
  Tot slot gelden dezelfde beperkingen voor de aangetrouwde familieleden tot in de 3de graad. 

 

Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, moet je:

 • aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen;
 • nagaan welke voorwaarden worden opgelegd door het recht van het land waarvan je de nationaliteit hebt.  Ook al huw je in België, moet je aan die voorwaarden voldoen;
 • echt als doel hebben om samen als gehuwd koppel te leven (en niet enkel om een verblijfsstatuut te krijgen);
 • aantonen dat jij of je toekomstige echtgeno(o)t(e) een band met België hebben. Één van jullie:
  • is Belg;
  • of woont officieel in België;
  • of verblijft in België sinds minstens 3 maanden (kan je aantonen door vliegtickets, huur die je betaald hebt, getuigen, enz.)

Al die voorwaarden moeten vervuld zijn om te kunnen huwen in België.

Belangrijk:  ook als je illegaal verblijft, kan je huwen in België.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home