Hoe wordt een vertrouwenspersoon aangeduid bij bewind?

Een vertrouwenspersoon kan op verschillende momenten in de procedure worden aangeduid en zolang de beschermingsmaatregel loopt.

De vrederechter kan nooit iemand verplichten om vertrouwenspersoon te zijn. De aangewezen persoon moet zijn opdracht uitdrukkelijk aanvaarden

  • In het verzoekschrift tot plaatsing onder bewind kan de indiener voorstellen dat een bepaalde persoon wordt aangewezen als vertrouwenspersoon.
     
  • In de loop van de procedure tot plaatsing onder bewind kan de te beschermen persoon of iedere persoon die er belang bij heeft op elk moment vragen om een vertrouwenspersoon aan te duiden.
    Je doet de aanvraag:

De vrederechter kan uit zichzelf ook beslissen om een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

 De vrederechter moet de wens van de beschermde persoon zoveel mogelijk volgen. Hij kan er van afwijken:

  • als de gekozen vertrouwenspersoon in strijd is met de belangen van de beschermde persoon;
  • als het strafblad van de gekozen vertrouwenspersoon een weigering rechtvaardigt.
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home