Kan je de huurovereenkomst beëindigen omdat je werken wil uitvoeren in de woning?

Voor je verder leest

Opgelet! Deze informatie is enkel van toepassing als in je huurovereenkomst niets anders staat. Kijk eerst je huurovereenkomst na. Een huurovereenkomst kan deze opzegmogelijkheid uitsluiten of beperken.

Ja, je kan de huurovereenkomst beëindigen om grondige renovatiewerken uit te voeren.

 • Heb je de huurovereenkomst afgesloten vóór 1 januari 2019?
  Je kan als verhuurder de overeenkomst enkel beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode.

  Je moet de huurder 6 maanden op voorhand verwittigen.

  Wanneer je eigenaar bent van verschillende woningen in hetzelfde gebouw, mag je op eender welk moment de overeenkomst beëindigen. Je moet de huurder 6 maanden op voorhand verwittigen. Je mag de huurovereenkomst niet beëindigen tijdens het eerste jaar.
   
 • Heb je de huurovereenkomst afgesloten na 1 januari 2019?
  Je kan de huurovereenkomst beëindigen op elk ogenblik. Je moet de huurder 6 maanden op voorhand verwittigen.

  Opgelet: wanneer je een opzeg doet tijdens de 1ste driejarige periode, dan kan de opzegtermijn pas aflopen samen met de 1ste driejarige periode. De huurovereenkomst kan niet eindigen voor de 1ste driejarige periode verstreken is.

Voorbeelden:

1) Je sluit een huurovereenkomst op 1 augustus 2019 voor negen jaar. De huurovereenkomst eindigt normaal gezien op 1 augustus 2028. In juli 2020 wil je grondige renovatiewerken uitvoeren in de woning. Normaal gezien moet je de huurder 6 maanden op voorhand verwittigen, maar omdat hier de 1ste driejarige periode nog loopt, moet je langer dan 6 maanden wachten. Als je een opzeg doet op 1 januari 2020 zal deze pas eindigen op 2 augustus 2022. Vanaf 2 augustus 2022 kan je de grondige renovatiewerken uitvoeren.

 2) Je sluit een huurovereenkomst op 1 augustus 2019 voor negen jaar. De huurovereenkomst eindigt normaal gezien op 1 augustus 2028. Op 1 augustus 2025 wil je grondige renovatiewerken uitvoeren. Je moet de huurder hiervan minstens 6 maanden op voorhand verwittigen. Hij moet ten laatste op de hoogte zijn gebracht op 31 januari 2025. Je stuurt enkele dagen voor 31 januari 2025 de opzeg.

De opzeg moet:

 • de reden van de opzeg vermelden (grondige werken die je wil uitvoeren)
 • aanduiden dat het om grote renovatiewerken gaat
 • de werken moeten uitgevoerd worden in het deel van de woning waar de huurder verblijft
 • de werken kosten meer dan 3 jaar huur.
  Wanneer het gaat om een gebouw waar meerdere huurwoningen van dezelfde verhuurder zijn en waaraan hij werken wil uitvoeren moeten de kosten meer zijn dan 2 jaar huur.
 • bij de uitvoering van de werken worden de regels over de ruimtelijke ordening nageleefd

Als deze voorwaarden niet zijn voldaan, is de opzeg niet geldig. Je moet dan een nieuwe opzeg doen. De termijn begint pas te lopen van zodra de huurder de nieuwe opzeg heeft ontvangen.

Samen met de opzeg moet je de volgende documenten versturen:

 • de bouwvergunning, wanneer dit nodig is voor de werken
 • een gedetailleerd ontwerp of een beschrijving van de werken met een gedetailleerde begroting van de kosten of een aannemingsovereenkomst.

Nadat de huurovereenkomst beëindigd is, moeten er nog twee voorwaarden voldaan zijn:

 • de werken moeten beginnen binnen de 6 maanden na de opzegging
 • de werken moeten afgerond zijn binnen de 24 maanden na de opzegging.

De huurder mag aan je documenten vragen die bewijzen dat de werken binnen die periode zijn uitgevoerd. Je moet hem die dan gratis geven.

Als de werken niet worden uitgevoerd binnen die termijn, kan de huurder je een vergoeding van 18 maanden huur vragen.

Je moet dat niet betalen wanneer je “buitengewone omstandigheden” kan bewijzen:

 • een belangrijke reden waardoor je je plannen niet kan uitvoeren
 • een omstandigheid die zich voordoet zonder dat je het wilt
 • een omstandigheid die je niet kon voorzien op het moment van de opzeg.

De vrederechter neemt een beslissing.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home