Wat zijn de voorwaarden om onder bewind geplaatst te worden?

De voorwaarden om iemand onder bewind te plaatsen zijn streng omdat bewindvoering de individuele vrijheid van een persoon beperkt.
Dat is zowel wanneer de beslissing over de goederen gaat als wanneer die over de persoon gaat.  

 Een beschermingsmaatregel kan alleen worden genomen als:

  1. De persoon meerderjarig is: tot de meerderjarigheid (18 jaar) hebben de ouders het ouderlijk gezag over het kind en beheren zij de goederen. 
  2. De persoon niet in staat is zelf beslissingen te nemen over zijn goederen of over zijn persoon: ongeacht of dat geheel of gedeeltelijk, tijdelijk dan wel definitief is.
  3. Gezondheidsredenen daarvan de oorzaak zijn: het niet in staat zijn om beslissingen te kunnen nemen moet voortvloeien uit de geestelijke of lichamelijke gezondheidstoestand van de persoon. De omstandige geneeskundige verklaring beschrijft die gezondheidstoestand. 

Indien aan die drie voorwaarden is voldaan, kan de persoon zelf vragen of kan worden besloten om hem een bewindvoerder toe te wijzen die in zijn plaats de beslissingen neemt over zijn goederen en/of persoon. De vrederechter beoordeelt of aan de voorwaarden is voldaan en of het aangewezen is om een beschermingsmaatregel op te leggen. 

 

In 2 specifieke gevallen kan van die voorwaarden worden afgeweken:

  1. Een minderjarige van minstens 17 jaar kan onder bescherming worden geplaatst indien duidelijk is dat hij bij zijn meerderjarigheid aan de voorwaarden voor bewind zal voldoen. 

    Voorbeeld: een kind vertoont al van bij de geboorte een ernstige geestelijke achterstand. Op zijn 17de weten zijn ouders al dat hij op zijn 18de niet in staat zal zijn om beslissingen over zijn goederen en zijn persoon te kunnen nemen. Zij kunnen zich dan aan de vrederechter vragen om een beschermingsmaatregel te nemen. Die maatregel treedt in werking op de dag waarop het kind 18 wordt
     
  2. Ten aanzien van een persoon die zich verkwistend gedraagt kan een rechterlijke beschermingsmaatregel worden genomen, bijvoorbeeld bij wanbeheer van de goederen, buitensporige uitgaven die de persoon financieel dreigen te ruïneren. Het gaat dan enkel om bijstand bij het beheer van zijn goederen. Daarbij hoeft geen specifieke gezondheidstoestand te worden aangetoond. 
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home