Voor je verder leest

Het antwoord op deze vraag gaat enkel over vreemdelingen van buiten de Europese Unie.

 

Je doet de aanvraag bij de ambassade of het consulaat van België in je land van herkomst.
Je vindt het adres op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
Je bezorgt de documenten die aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden voor een verblijf als student, zoals:

 • een attest van inschrijving in een hogeschool of universiteit, met de duur en het aantal studiepunten van de opleiding;  
 • verbintenis tot tenlasteneming door een borg om je voldoende bestaansmiddelen aan te tonen;
 • enz.

Als er nog documenten ontbreken, heb je 30 dagen om je dossier te vervolledigen. Breng je die documenten niet tijdig binnen, dan kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je  onontvankelijk verklaren.

Eens je aanvraag volledig is, krijg je een ontvangstbewijs

Als je aan de voorwaarden voldoet, dan keurt de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag goed binnen de 90 dagen vanaf de ontvangstmelding. 
Je krijgt dan een D-visum om naar België te reizen.

Na je aankomst in België krijg je:

 • een A-kaart die ten minste één jaar geldig is. Meestal is de kaart geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.
  Op de kaart staat dat je student bent;
  of
 • een Attest van Immatriculatie voor 4 maanden:

  • als je nog een toelatingsproef moet afleggen;
   of
  • als je je inschrijving bij het ziekenfonds nog moet binnenbrengen.

   15 dagen voor het verstrijken van je Attest van Immatriculatie moet je de bewijzen binnenbrengen dat je ondertussen aan de voorwaarden voldoet. Als de DVZ je dossier goedkeurt, krijg je een A-kaart.

Als je al een verblijfskaart hebt in België op een andere grond, dan kan je de aanvraag voor een verblijfskaart als student indienen op de gemeente waar je verblijft. 
Je doet de aanvraag en brengt alle documenten binnen voor het verstrijken van je vorige verblijfskaart, anders is je vraag onontvankelijk.
Voor een aanvraag op de gemeente in België moet je een definitieve inschrijving hebben in een hogeschool of universiteit. Een voorlopige inschrijving volstaat niet.

Als je bent ingeschreven voor een programma waarmee je in meerdere landen van de Europese Unie studeert, dan krijg je een verblijfskaart van minstens 2 jaar.

Ieder jaar moet je de verlenging van je verblijfskaart aanvragen op de gemeente. De Dienst Vreemdelingenzaken controleert of je geslaagd bent voor je examens en of je je studies niet nodeloos rekt.

Meer info en de links naar de standaarddocumenten vind je op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant