Wat moet je doen als de rechter een beslissing bij verstek neemt?

Voor je verder leest

Tot juli 2017 had je, als de rechter een beslissing bij verstek nam, de keuze om in beroep of om in verzet te gaan.

Die keuzemogelijkheid is afgeschaft.

Nu kan je alleen nog meer in verzet gaan als er geen mogelijkheid bestaat om in beroep te gaan.

Als je niet aanwezig bent op de zitting van de rechtbank, hoewel je correct werd opgeroepen, neemt de rechter een beslissing bij verstek. Je wordt bij verstek veroordeeld.

Je kan in beroep gaan tegen die beslissing als je er niet mee akkoord gaat.

Meer info vind je op de fiche ‘Wat moet je doen als je niet akkoord gaat met de beslissing van de rechter?’

 

Er zijn beslissingen waartegen je nooit in beroep kan gaan, ook niet als de beslissing tegensprekelijk is, bijvoorbeeld:

  • beslissingen van de vrederechter of de politierechtbank over een bedrag dat lager is dan 2.000 euro;
  • beslissingen van de rechtbank van eerste aanleg over een bedrag dat lager is dan 2.500 euro.

Je kan tegen die beslissingen niet in beroep gaan, ook niet als je bij verstek bent veroordeeld.

Daarom kan je wel in verzet gaan. Dezelfde rechter die een beslissing bij verstek heeft genomen zal je zaak opnieuw onderzoeken.

De termijn om in verzet of in beroep te gaan is maximum 1 maand:

De termijn loopt pas vanaf de betekening of de kennisgeving.  

Je kan ook in beroep of in verzet gaan vóór de betekening of de kennisgeving per gerechtsbrief. Dat kan als je bijvoorbeeld op een andere manier op de hoogte bent gebracht van de beslissing van de rechter.

Als je pas verhuisd bent, moet je controleren of de betekening of de gerechtsbrief op het juiste adres is gebeurd. Als je adreswijziging nog niet is doorgegeven, wordt de post naar je oude adres verzonden. Je loopt dan het risico dat je er niet van op de hoogte bent dat de termijn om in beroep of in verzet te gaan al loopt.

Hoe ga je in verzet?

Je bent niet verplicht om een advocaat te nemen, maar dat kan wel nuttig zijn.

  • Je vraagt aan een gerechtsdeurwaarder om de tegenpartij te dagvaarden. De tegenpartij wordt officieel opgeroepen voor de rechter. Wacht niet te lang om de gerechtsdeurwaarder te contacteren, omdat de termijn om in beroep te gaan 1 maand is vanaf de betekening of de kennisgeving met een gerechtsbrief.
  • Je stelt met je tegenpartij een gezamenlijk verzoekschrift op en jullie vragen allebei aan de rechter om de zaak opnieuw te bekijken. Jullie krijgen beiden een oproeping om naar de rechter te gaan.

Opgelet! Als je voor de 2de keer niet verschijnt voor de rechter, kan je niet nog eens in verzet gaan.

Soms is het mogelijk dat jij, of je tegenpartij, het vonnis al laat uitvoeren, zelfs als er nog een procedure in verzet loopt. 

Meer info vind je op de fiches ‘Wat moet je doen als je tegenpartij de beslissing van de rechter niet uitvoert?‘ of ‘Wat kan er gebeuren als je de beslissing van de rechter negeert?’

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home