Kan je aan het OCMW vragen om zijn beslissing te herzien?

Ja.

In bepaalde situaties kan je aan het OCMW te vragen om de beslissing te herzien in plaats van in beroep te gaan bij de arbeidsrechtbank.

Het OCMW trekt de eerdere beslissing dan in en vervangt die door een nieuwe beslissing. Dat gaat vaak sneller dan een procedure voor de rechtbank.

Het OCMW kan haar beslissing herzien in bepaalde gevallen, namelijk als:

  • je omstandigheden veranderd zijn;
  • de regels veranderd zijn;
  • het OCMW zelf een fout of vergissing gemaakt heeft;
  • je verklaringen over je situatie onjuist of onvolledig waren.

 

Als het OCMW beslist om de gevraagde hulp te weigeren omdat ze vindt dat je niet aan de voorwaarden voldoet, dan voorziet de wet niet dat het OCMW haar beslissing kan herzien.

Je kan dan wel vragen om gehoord te worden in de hoop dat het OCMW zijn beslissing herziet. Elk OCMW heeft zijn eigen manier van werken.

Je contacteert best je maatschappelijk assistent om te bekijken wat de beste weg is.

 

Bij de meeste OCMW's stel je de vraag om te worden gehoord via een gewone brief aan de voorzitter van het OCMW.
In de brief zeg je al kort waarom je gehoord wil worden. Als het is om de beslissing te herzien, stemmen de meeste OCMW's daarmee in.

Wanneer het over een leefloon gaat en het OCMW weigert om je te horen na de beslissing, dan kan je een nieuwe aanvraag indienen. Het OCMW is dan verplicht om een nieuwe beslissing te nemen én om je te horen als je er dan om vraagt.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home