Kan een minderjarige zelf alleen beslissingen nemen?

In principe kan een minderjarige zelf geen beslissingen nemen, maar daar bestaan uitzonderingen op. 

Het ouderlijk gezag houdt in dat ouders de beslissingen nemen voor hun minderjarige kinderen.
Dat zijn de juridische ouders die een afstammingsband met het kind hebben, bijvoorbeeld de man die het kind erkend heeft, ook al is dat niet de biologische vader.

De minderjarige wordt als handelingsonbekwaam aanzien.
Dat betekent dat de rechtshandelingen die een minderjarige stelt, nietig verklaard worden. Bijvoorbeeld bij een lening afgesloten door een minderjarige kunnen zowel de ouders als de minderjarige zelf de nietigheid van de overeenkomst vragen.

De minderjarige kan bepaalde persoonlijke handelingen wel zelf stellen.
De beoordeling wat kan en wat niet zal afhangen van:

  • zijn leeftijd (of hij voldoende onderscheidingsvermogen heeft);
  • het soort handeling dat gesteld werd.

Een aantal handelingen die een minderjarige alleen kan stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Hij kan alledaagse goederen kopen, zoals een treinticket of een GSM.
  • Hij kan zijn rechten als patiënt uitoefenen. Volgens de wet kan hij dat zodra hij voldoende bekwaam is om in te schatten wat zijn belang is en wat de mogelijke gevolgen van zijn beslissingen zijn.
  • Hij kan optreden in sommige gerechtelijke procedures, zoals toestemmen in een adoptieprocedure vanaf 12 jaar.
  • Hij kan zijn rechten binnen de integrale jeugdhulp uitoefenen. Voor sommige rechten is er bekwaamheid van de minderjarige vereist. Er geldt een vermoeden van bekwaamheid vanaf 12 jaar.

Ter bescherming van de minderjarige is het wel zo dat sommige handelingen over de goederen van de minderjarige door de ouders enkel kunnen gesteld worden met toestemming van de vrederechter. Een voorbeeld daarvan is het aanvaarden of verwerpen van een erfenis in naam van de minderjarige.

Meer informatie over beslissingen over het verblijf van kinderen vind je terug onder ‘Verblijfsregeling van kinderen’.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home