Je vult het  formulierverzoek om naturalisatie in. Je vindt het document onder het tabblad ‘documenten’ of je kan het vragen bij de gemeente.

Je vult alle vragen in en ondertekent het formulier.
Boven je handtekening schrijf je dat je Belgisch staatsburger wil worden en de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven.’

Je betaalt een bijdrage van 150 euro bij het kantoor rechtszekerheid van je gemeente of online, via www.myminfin.be.
Je voegt het betalingsbewijs toe bij je aanvraag, samen met de andere documenten die aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet.
Je vindt meer info in de fiche: Belg worden op grond van buitengewone verdiensten. Welke documenten heb je nodig?

Je bezorgt het formulier en de documenten:

  • aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont;
  • of via een aangetekende brief aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
    Natieplein 2
    1008 Brussel

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant