Strafrecht

 • De rechtbank ferme
  • Je krijgt een oproeping voor de rechtbank ferme
   • De burgerlijke rechtbank ferme
    • Hoe gebeurt de oproeping voor de rechtbank? ferme
    • Hoe verloopt een zitting bij de rechtbank? ferme
    • De beslissing van de rechter ferme
  • Je start een procedure op bij de rechtbank ferme
   • Hoe start je een procedure op? ferme
   • Verloop van de zittingen ferme
   • De beslissing van de rechter ferme
  • Wat kost een procedure bij de rechtbank? ferme
 • Een advocaat ferme
  • Juridische tweedelijnsbijstand (pro-Deoadvocaat) ferme
   • De voorwaarden voor juridische tweedelijnsbijstand ferme
    • Recht op juridische tweedelijnsbijstand op basis van een bepaalde categorie ferme
    • Recht op juridische tweedelijnsbijstand op basis van je inkomsten ferme
   • Wat moet je doen om juridische tweedelijnsbijstand aan te vragen? ferme
   • Hoe werkt de juridische tweedelijnsbijstand? ferme
  • Kostprijs van een advocaat ferme
 • Strafrecht ferme
  • Uittreksel uit het strafregister ferme
   • Wordt er ergens bijgehouden dat je veroordeeld bent? ferme
   • Hoe kan je veroordelingen van je uittreksel uit het strafregister afkrijgen? ferme
  • Strafprocedure ferme
   • Klacht indienen ferme
   • Verhoor door de politie ferme
   • Het parket/ Openbaar Ministerie ferme
   • De onderzoeksrechter ferme
    • De voorlopige hechtenis ferme
   • Voor de rechtbank ferme
    • Politierechtbank ferme
    • Correctionele rechtbank ferme
    • Hof van assisen ferme
  • Uitvoering van straffen ferme
   • Gevangenisstraf ferme
    • Je rechten en plichten in de gevangenis ferme
    • Je vrijlating voorbereiden ferme
     • Een reclasseringsplan ferme
     • Een uitgaansvergunning (UV) ferme
     • Penitentiair verlof (PV) ferme
     • Beperkte detentie (BD) ferme
     • Elektronisch toezicht (ET) ferme
     • Voorlopige invrijheidsstelling (VLV) (straf < 3j.) ferme
     • Voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI) (straf > 3j.) ferme
     • Je bent vreemdeling en verblijft in een Belgische gevangenis ferme
   • Werkstraf ferme
    • De uitvoering van de werkstraf ferme
    • De beëindiging van de werkstraf ferme
   • Elektronisch toezicht ferme
   • Geldboete opgelegd door de rechtbank ferme
   • Verbeurdverklaring ferme
  • Schulden uit een misdrijf ferme
   • Schadevergoeding aan burgerlijke partijen ferme
   • Geldboete opgelegd door de rechtbank ferme
   • Minnelijke schikking (boete door parket) ferme
   • Onmiddellijke inning (boete door politie) ferme
   • Gerechtskosten ferme
   • Vergoeding van de strafvordering ferme
   • Bijdrage aan het Fonds voor hulp aan slachtoffers ferme
   • Verbeurdverklaring ferme
   • Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) ferme

©Droits Quotidiens asbl

Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier l'applicabilité au cas spécifique.