Schulden

 • Schulden ferme
  • Je schulden betalen ferme
  • Verschillende soorten schulden libreacces
   • Schulden uit een misdrijf libreacces
    • Schadevergoeding aan burgerlijke partijen libreacces
    • Geldboete opgelegd door de rechtbank libreacces
    • Minnelijke schikking (boete door parket) libreacces
    • Onmiddellijke inning (boete door politie) libreacces
    • Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) libreacces
    • Gerechtskosten in strafzaken libreacces
    • Vergoeding van de strafvordering libreacces
    • Bijdrage aan het Fonds voor hulp aan slachtoffers libreacces
    • Verbeurdverklaring van geld libreacces
   • Schulden uit een huurovereenkomst libreacces
   • Schulden uit de inkomstenbelasting libreacces
    • Je inkomstenbelasting betalen libreacces
    • Betalingsfaciliteiten libreacces
    • Kwijtschelding van boeten en belastingverhogingen libreacces
    • Onbeperkt uitstel van de invordering libreacces
    • Vrijstelling van de intresten libreacces
   • Schulden uit andere belastingen libreacces
   • Schulden uit de gezondheidszorg libreacces
   • Schulden uit een consumentenkrediet libreacces
   • Schulden uit een hypothecair krediet libreacces
   • Schulden uit een lening tussen 2 privépersonen libreacces
   • Schulden uit onderhoudsbijdragen libreacces
   • Schulden uit een erfenis libreacces
  • Invorderen van schulden ferme
   • Minnelijk invorderen ferme
   • Invorderen via de rechtbank ferme
    • Waarop kan beslag worden gelegd? ferme
     • Beslag op je inkomsten ferme
     • Beslag op roerende goederen ferme
     • Beslag op onroerende goederen ferme
   • De gerechtsdeurwaarder ferme
  • Verjaring van schulden ferme
 • Belastingen ferme
  • Belastingen en gezin ferme
   • Je krijgt kinderen ferme
   • Huwelijk ferme
    • Je bent gehuwd ferme
    • Je gaat tijdelijk uit mekaar (feitelijke scheiding) ferme
    • Je gaat definitief uit mekaar (echtscheiding) ferme
   • Wettelijk samenwonen ferme
    • Je hebt een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd ferme
    • Je gaat uit mekaar ferme
   • Feitelijk samenwonen ferme
    • Je gaat uit mekaar ferme
  • Je inkomstenbelasting betalen ferme
  • Betalingsfaciliteiten libreacces
  • Onbeperkt uitstel van de invordering libreacces
  • Vrijstelling van de intresten libreacces
 • Erven en schenken ferme
  • Voor het overlijden ferme
   • Schenking ferme
   • Testament ferme
  • Na het overlijden ferme
   • De formaliteiten na een overlijden ferme
   • Bankrekeningen ferme
   • Aangifte van de nalatenschap ferme
   • Successierechten ferme
  • Schulden uit een erfenis ferme

©Droits Quotidiens asbl

Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier l'applicabilité au cas spécifique.