Schulden

 • Schulden ferme
  • Je schulden betalen ferme
  • Verschillende soorten schulden ferme
   • Schulden uit een misdrijf ferme
    • Schadevergoeding aan burgerlijke partijen ferme
    • Geldboete opgelegd door de rechtbank ferme
    • Minnelijke schikking (boete door parket) ferme
    • Onmiddellijke inning (boete door politie) ferme
    • Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) ferme
    • Gerechtskosten in strafzaken ferme
    • Vergoeding van de strafvordering ferme
    • Bijdrage aan het Fonds voor hulp aan slachtoffers ferme
    • Verbeurdverklaring van geld ferme
   • Schulden uit een huurovereenkomst ferme
   • Schulden uit de inkomstenbelasting ferme
    • Je inkomstenbelasting betalen ferme
    • Betalingsfaciliteiten ferme
    • Kwijtschelding van boeten en belastingverhogingen ferme
    • Onbeperkt uitstel van de invordering ferme
    • Vrijstelling van de intresten ferme
   • Schulden uit andere belastingen ferme
   • Schulden uit een consumentenkrediet ferme
   • Schulden uit een hypothecair krediet ferme
   • Schulden uit de gezondheidszorg ferme
   • Schulden uit een lening tussen 2 privépersonen ferme
   • Schulden uit onderhoudsbijdragen ferme
   • Schulden uit een erfenis ferme
  • Invorderen van schulden ferme
   • Minnelijk invorderen ferme
   • Invorderen via de rechtbank ferme
    • Waarop kan beslag worden gelegd? ferme
     • Beslag op je inkomsten libreacces
     • Beslag op roerende goederen ferme
     • Beslag op onroerende goederen ferme
   • De gerechtsdeurwaarder ferme
 • Belastingen ferme
  • Belastingen en gezin ferme
   • Je krijgt kinderen ferme
   • Huwelijk ferme
    • Je bent gehuwd ferme
    • Je gaat tijdelijk uit mekaar (feitelijke scheiding) ferme
    • Je gaat definitief uit mekaar (echtscheiding) ferme
   • Wettelijk samenwonen ferme
    • Je hebt een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd ferme
    • Je gaat uit mekaar ferme
   • Feitelijk samenwonen ferme
    • Je gaat uit mekaar ferme
  • Je inkomstenbelasting betalen ferme
  • Betalingsfaciliteiten ferme
  • Onbeperkt uitstel van de invordering ferme
  • Vrijstelling van de intresten ferme
 • Erven en schenken ferme
  • Voor het overlijden ferme
   • Schenking ferme
   • Testament libreacces
  • Na het overlijden ferme
   • De formaliteiten na een overlijden ferme
   • Bankrekeningen ferme
   • Aangifte van de nalatenschap ferme
   • Successierechten ferme
  • Schulden uit een erfenis ferme

©Droits Quotidiens asbl

Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier l'applicabilité au cas spécifique.