Overlijden van een familielid

 • Ouder-kindrelatie ferme
  • Afstamming ferme
   • Een afstamming vaststellen ferme
    • Afstamming langs moederszijde vaststellen ferme
    • Afstamming langs vaderszijde vaststellen ferme
     • De ouders zijn met elkaar gehuwd ferme
     • De ouders zijn niet met elkaar gehuwd ferme
      • Geen van beide ouders is gehuwd ferme
      • De moeder is officieel gescheiden minder dan 300 dagen voor de geboorte ferme
      • De moeder is gehuwd met iemand anders dan de vader op het moment van de geboorte ferme
       • Wat moet je doen om de juridische vader te worden? ferme
      • De vader is gehuwd met iemand anders dan de moeder op het moment van de geboorte ferme
     • Vaderschap vaststellen via een DNA-test ferme
      • Hoe verloopt een DNA-test praktisch? ferme
      • Wat is de juridische waarde van een DNA-test? ferme
   • Een afstamming betwisten ferme
  • Familienaam ferme
   • Familienaam kind van gehuwde ouders ferme
   • Familienaam kind van ongehuwde ouders ferme
   • Veranderen of verbeteren van je naam ferme
  • Geboorteaangifte ferme
  • Ouderlijk gezag (beslissingen over de persoon en de goederen van een minderjarig kind) ferme
   • Wie oefent het ouderlijk gezag uit? ferme
    • Vader en moeder leven samen ferme
    • Vader en moeder leven gescheiden ferme
  • Rechten van broers en zussen ferme
  • Rechten van grootouders ferme
  • Verblijfsregeling van kinderen ferme
   • Organisatie van de verblijfsregeling ferme
   • Beslissing van de rechter ferme
   • Na akkoord of na vonnis ferme
  • Voogdij ferme
   • Aanstelling van de voogd ferme
   • De taak van de voogd ferme
 • Partnerrelatie ferme
  • Huwelijk ferme
   • Je gaat huwen ferme
    • Wie mag huwen? ferme
    • Wat moet je doen om te huwen? ferme
    • Moet je een huwelijkscontract hebben? ferme
    • Kan je huwelijk geweigerd worden? ferme
   • Je bent gehuwd ferme
    • Wat zijn de gevolgen van jullie huwelijk op jullie rechten en plichten ten opzichte van mekaar? ferme
    • Wat zijn de gevolgen als jullie gehuwd zijn en kinderen krijgen? ferme
    • Wat zijn de gevolgen van jullie huwelijk op jullie woonst? ferme
    • Wat zijn de gevolgen van jullie huwelijk op jullie goederen? ferme
    • Wat zijn de gevolgen van jullie huwelijk op jullie inkomsten? ferme
    • Wat zijn de gevolgen van jullie huwelijk op jullie schulden? ferme
   • Je gaat tijdelijk uit mekaar (feitelijke scheiding) ferme
    • Wat moet je weten vóór je uit mekaar gaat? ferme
    • Uit mekaar gaan in overleg ferme
    • Uit mekaar gaan via de rechtbank (voorlopige maatregelen) ferme
     • Wat kan je vragen? ferme
     • Procedure ferme
    • Juridische gevolgen van een feitelijke scheiding ferme
     • Wat zijn de fiscale gevolgen van jullie feitelijke scheiding? ferme
   • Je gaat definitief uit mekaar (echtscheiding) ferme
    • Wat moet je weten vóór je echtscheiding? ferme
    • Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) ferme
    • Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO) ferme
     • Eén van jullie wil scheiden ferme
     • Jullie willen beiden scheiden ferme
    • Juridische gevolgen van een echtscheiding ferme
     • Wat zijn de fiscale gevolgen van jullie echtscheiding? ferme
  • Wettelijk samenwonen ferme
   • Je gaat wettelijk samenwonen ferme
   • Je hebt een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd ferme
    • Wat zijn de gevolgen als jullie wettelijk samenwonend zijn en kinderen krijgen? ferme
    • Wat zijn de gevolgen van jullie wettelijk samenwonen op jullie rechten en plichten ten opzichte van mekaar? ferme
    • Wat zijn de gevolgen van jullie wettelijk samenwonen op jullie woonst? ferme
    • Wat zijn de gevolgen van jullie wettelijk samenwonen op jullie goederen? ferme
    • Wat zijn de gevolgen van jullie wettelijk samenwonen op jullie inkomsten? ferme
    • Wat zijn de gevolgen van jullie wettelijk samenwonen op jullie schulden? ferme
    • Wat zijn de gevolgen van jullie wettelijk samenwonen bij overlijden van één van jullie? ferme
   • Je gaat uit mekaar ferme
    • Wat moet je vooraf weten? ferme
    • Uit mekaar gaan via de rechtbank ferme
     • Wat kan je vragen? ferme
     • Procedure ferme
    • Wat zijn de juridische gevolgen als jullie uit mekaar gaan? ferme
     • Wat zijn de fiscale gevolgen als jullie als wettelijk samenwonenden uit mekaar gaan? ferme
  • Feitelijk samenwonen ferme
   • Je woont feitelijk samen ferme
   • Je gaat uit mekaar ferme
    • Wat moet je vooraf weten? ferme
    • Wat zijn de juridische gevolgen als jullie uit mekaar gaan? ferme
     • Wat zijn de fiscale gevolgen als jullie als feitelijk samenwonenden uit mekaar gaan? ferme
 • Familiaal conflict ferme
  • Onderling tot een oplossing komen ferme
   • Onderhandeling ferme
   • Familiale bemiddeling ferme
   • De kamer voor minnelijke schikking bij de familierechtbank ferme
  • Je vraagt aan de rechter om te beslissen ferme
 • Onderhoudsgeld ferme
  • Onderhoudsbijdrage voor kinderen ferme
   • Je bent ouder ferme
    • Wie moet betalen? ferme
    • Onder welke voorwaarden moet er betaald worden? ferme
    • Welk bedrag? ferme
    • Hoe moet de betaling gebeuren? ferme
    • En de buitengewone kosten? ferme
     • Wat als er niet betaald wordt? ferme
      • Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) ferme
   • Onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten ferme
    • Onderhoudsuitkering tussen echtgenoten tijdens de feitelijke scheiding ferme
    • Onderhoudsuitkering tussen echtgenoten bij echtscheiding ferme
     • Echtscheiding door onderlinge toestemming ferme
     • Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting ferme
   • Algemene onderhoudsuitkering binnen de familie ferme
    • Zonder vraag tot tussenkomst aan OCMW ferme
     • Wat zijn de voorwaarden? ferme
     • Welk bedrag? ferme
     • Wie moet betalen? ferme
  • Overlijden van een familielid ferme
   • De formaliteiten na een overlijden ferme
   • Bankrekeningen ferme
   • Aangifte van de nalatenschap ferme
   • Successierechten ferme

  ©Droits Quotidiens asbl

  Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier l'applicabilité au cas spécifique.