uitgifte

de officiële kopie van de beslissing met de handtekening van de rechter. Je hebt een uitgifte nodig om de beslissing te betekenen of gedwongen uit te voeren.

uitstel

als je een straf met uitstel krijgt hoef je de straf niet of slechts gedeeltelijk te ondergaan. De voorwaarde daarvoor is dat je niet opnieuw dezelfde fout begaat. Een straf met uitstel kan worden beslist door een rechter of door een instelling zoals de…

uitvoerbaar bij voorraad

de (gedwongen) uitvoering van de beslissing van de rechter voordat de termijn om in beroep te gaan voorbij is of voor de rechter in beroep een nieuwe beslissing heeft genomen

uitvoerbare titel

Een juridisch document dat officieel een bepaald recht vaststelt. Dat document is nodig om het recht dat erin staat te laten uitvoeren. Op basis van een uitvoerbare titel kan je aan een gerechtsdeurwaarder vragen om bijvoorbeeld beslag te leggen. De…

Unieburger

een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie. Het gaat om de volgende landen: Bulgarije, Zuid-Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,…