Woordenlijst

u

Er staan 114 woorden in de woordenlijst

uitstel als je een straf met uitstel krijgt hoef je de straf niet of slechts gedeeltelijk te ondergaan. De voorwaarde daarvoor is dat je niet opnieuw dezelfde fout begaat. Een straf met uitstel kan worden beslist door een rechter of door een instellingen zoals de RVA.
uitvoerbaar bij voorraad de (gedwongen) uitvoering van de beslissing van de rechter voordat de termijn om in beroep te gaan voorbij is of voor de rechter in beroep een nieuwe beslissing heeft genomen
uitvoerbare titel Een juridisch document dat officieel een bepaald recht vaststelt. Dat document is nodig om het recht dat erin staat te laten uitvoeren. Op basis van een uitvoerbare titel kan je aan een gerechtsdeurwaarder vragen om bijvoorbeeld beslag te leggen. De belangrijkste uitvoerbare titels zijn een vonnis of arrest, een notariële akte en een dwangbevel.
Unieburger een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie. Het gaat om de volgende landen: Bulgarije, Zuid-Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië. Voor de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk golden tot 31 december 2020 dezelfde regels als voor Unieburgers.