kamer van inbeschuldigingstelling

De KI behandelt onder andere beroepen tegen de raadkamer, bijvoorbeeld tijdens een voorlopige hechtenis. Het is een onderzoeksgerecht en houdt toezicht op een lopend onderzoek.

kort geding

procedure die zo dringend is dat je niet kan wachten tot er een beslissing wordt genomen volgens de normale procedure. Je kan dan aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een voorlopige beslissing vragen. Je moet aantonen waarom de zaak zo…

kort geding

De voorzitter van de rechtbank kan in dringende gevallen voorlopige maatregelen nemen. Die gelden in afwachting van een definitieve beslissing. De snelle, voorlopige beslissing is een beslissing in kort geding.

korte debatten

de verzoeker en de verweerder pleiten op de inleidingszitting over de zaak. Het gaat meestal om eenvoudige zaken

Kosteloze borg

Je staat kosteloos borg voor iemand wanneer je me instaat voor zijn of haar schulden zonder daar een vergoeding voor te krijgen.  Als die persoon zijn of haar schulden niet betaalt, dan kan de schuldeiser de schuld bij jou invorderen.