Woordenlijst

k

Er staan 114 woorden in de woordenlijst

kamer van inbeschuldigingstelling De KI behandelt onder andere beroepen tegen de raadkamer, bijvoorbeeld tijdens een voorlopige hechtenis. Het is een onderzoeksgerecht en houdt toezicht op een lopend onderzoek.
kort geding De voorzitter van de rechtbank kan in dringende gevallen voorlopige maatregelen nemen. Die gelden in afwachting van een definitieve beslissing. De snelle, voorlopige beslissing is een beslissing in kort geding.
kort geding procedure die zo dringend is dat je niet kan wachten tot er een beslissing wordt genomen volgens de normale procedure. Je kan dan aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een voorlopige beslissing vragen. Je moet aantonen waarom de zaak zo dringend is.