Woordenlijst

k

Er staan 76 woorden in de woordenlijst

kamer van inbeschuldigingstelling De KI behandelt onder andere beroepen tegen de raadkamer, bijvoorbeeld tijdens een voorlopige hechtenis. Het is een onderzoeksgerecht en houdt toezicht op een lopend onderzoek.