Woordenlijst

n

Er staan 76 woorden in de woordenlijst

nalatigheidsintresten Intresten die beginnen te lopen wanneer de schuld niet (volledig) betaald is op de datum dat die betaald moest zijn.