Woordenlijst

n

Er staan 114 woorden in de woordenlijst

nalatigheidsintresten Intresten die beginnen te lopen wanneer de schuld niet (volledig) betaald is op de datum dat die betaald moest zijn.
nomenclatuur van het RIZIV Lijst van medische zorgen die door de overheid worden terugbetaald.
notarieel testament Een testament dat je dicteert aan de notaris in het bijzijn van 2 getuigen of een andere notaris.