nalatigheidsintresten

Intresten die beginnen te lopen wanneer de schuld niet (volledig) betaald is op de datum dat die betaald moest zijn.

naturalisatie

uitzonderlijke procedure waarbij iemand Belg wordt omdat hij/zij zich uitzonderlijk verdienstig heeft gemaakt of een bijzonder uitstraling kan geven aan België. Naturalisatie is een gunst voor iemand die niet via een andere procedure Belg kan worden…

niveau A2

het niveau van iemand die korte eenvoudige teksten begrijpt. Het niveau is vastgelegd in het Europees Referentie Kader van Talen (ERK).

nomenclatuur van het RIZIV

Lijst van medische zorgen die door de overheid worden terugbetaald.

notarieel testament

Een testament dat je dicteert aan de notaris in het bijzijn van 2 getuigen of een andere notaris.