familiedossier

Een familiedossier is een dossier bij de familierechtbank met alle procedures rond familiale conflicten binnen jouw gezin (ouder (s) + kinderen).

Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand

Fonds waaruit het ereloon van pro-Deoadvocaten wordt betaald. Het Fonds krijgt zijn inkomsten via de bijdragen van sommige partijen in een procedure voor de rechtbank