werkdag

een dag waarop er normaal wordt gewerkt: de winkels, de administraties enz. zijn open. Het kan om iedere kalenderdag gaan, behalve om zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag. Opgelet! In het arbeidsrecht en sociale zekerheid wordt de zaterdag wél als…

wilsonbekwaam

als je niet (meer) in staat bent om je wil te uiten (door een fysieke of een mentale toestand). Wilsonbekwaamheid is een feitelijke vaststelling. Bijvoorbeeld: een notaris beoordeelt of een bejaarde persoon wils(on)bekwaam is om een testament te…

woonstcontrole

een controle van de wijkagent om te zien of je effectief woont op je domicilieadres.