Woordenlijst

w

Er staan 106 woorden in de woordenlijst

werkdag een dag waarop er normaal wordt gewerkt: de winkels, de administraties enz. zijn open. Het kan om iedere kalenderdag gaan, behalve om zondag of een wettelijke feestdag.
woonstcontrole een controle van de wijkagent om te zien of je effectief woont op je domicilieadres.