C4

de C4 is een attest van werkloosheid. Op het einde van de arbeidsovereenkomst bezorgt de werkgever de C4 aan de werknemer.

cassatieberoep

een specifieke beroepsprocedure voor het Hof van Cassatie, die in 2 situaties voorkomt: 1. Bij een procedure voor de rechtbank om te controleren of de beslissing in beroep de wet respecteert 2. Om te controleren of een administratieve beslissing correct…

centraal erfrechtregister

een centraal register waarin de akten en attesten rond de afwikkeling van de nalatenschap zijn opgeslagen. Iedereen die er een belang bij heeft kan info opvragen uit het register.

code 207

een code in het rijksregister. De code 207 geeft aan waar je moet verblijven tijdens de behandeling van je aanvraag internationale bescherming (asiel). Fedasil duidt de plaats aan. Als je niet verblijft in de aangeduide plaats, dan krijgt een een code…

collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een overeenkomst over arbeidsvoorwaarden die gemaakt wordt tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties. De overeenkomst is geldig binnen een bedrijf, een arbeidssector of voor het hele land.

conclusies

Schriftelijk document met de argumenten van de advocaat. De partijen bezorgen hun conclusies aan elkaar en aan de griffie. Zij doen dat voor de pleitzitting en op data die bij het begin van de procedure zijn vastgelegd.

Conclusietermijnen

conclusietermijnen zijn data waarop de partijen in een procedure voor de rechtbank hun conclusie moeten bezorgen op de griffie en aan de tegenpartij