Woordenlijst

c

Er staan 114 woorden in de woordenlijst

C4 de C4 is een attest van werkloosheid. Op het einde van de arbeidsovereenkomst bezorgt de werkgever de C4 aan de werknemer.
cassatieberoep een specifieke beroepsprocedure voor het Hof van Cassatie, die in 2 situaties voorkomt: 1. Bij een procedure voor de rechtbank om te controleren of de beslissing in beroep de wet respecteert 2. Om te controleren of een administratieve beslissing correct is genomen. Het Hof van Cassatie neemt geen nieuwe beslissing over de zaak zelf, maar wijst de zaak door naar een dienst of instelling om de zaak opnieuw te onderzoeken en een nieuwe beslissing te nemen
Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een overeenkomst over arbeidsvoorwaarden die gemaakt wordt tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties. De overeenkomst is geldig binnen een bedrijf, een arbeidssector of voor het hele land.
conclusies Schriftelijk document met de argumenten van de advocaat. De partijen bezorgen hun conclusies aan elkaar en aan de griffie. Zij doen dat voor de pleitzitting en op data die bij het begin van de procedure zijn vastgelegd.
Conclusietermijnen conclusietermijnen zijn data waarop de partijen in een procedure voor de rechtbank hun conclusie moeten bezorgen op de griffie en aan de tegenpartij